ریاست امورزنان ولایات (نورستان، پکتیکا، زابل)

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (سه بست) رتبه دوم وزارت امور زنان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست امور زنان ولایت نورستان ۰۰۸۴-۳
۲ ریاست امور زنان ولایت پکتیکا ۰۲۸۲-۳
۳ ریاست امور زنان ولایت زابل ۰۲۸۳-۳

 

مشخصات بست:

عنوان بست                          : ریاست امورزنان ولایات (نورستان، پکتیکا، زابل)

بســــت                            :  دوم

وزارت/اداره                         :  امورزنان

موقعیـــت                         : (ولایت مربوطه)

بخــــش                           : معینیت مالی واداری

گزارشدهی به                      : معین مالی اداری

گزارشگیری از                      : مدیراجرائیه،آمر هماهنگی خدمات اجتماعی واقتصادی زنان، مدیر عمومی مالی و اداری.

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۰۱/۰۲/۱۳۹۸  الی  ۱۰/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

تطبیق مؤثرپلان کاری ملی زنان  مطابق پالیسی های مطروحه در ولایت مربوطه و داشتن دیتابیس معلوماتی به منظور بهبود وضعیت زندگی زنان.

 

شرح وظایف:

۱٫        ترتیب پلان کاری ماهوار،ربع وار و سالانه ریاست به اساس پلان های  عمومی وزارت  به منظور تحقق اهداف

۲٫        رهبری ومدیریت  پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده.

۳٫        مرور بر پلانها و پروژه های ادارات و نهادهای محلی و ارائه طرح از دیدگاه جندر، پالیسی ها و پلانهای انکشافی دولت ج.ا.ا، در خصوص زنان.

۴٫  همآهنگی با علما،محاسن سفیدان،متنفذین قوم غرض رعایت از حقوق ووجایب زنان ازنظردین مبین اسلام.

۵٫        همآهنگی جهت تغییر و بهبود وضعیت زنان محل برای رستگاری از محرومیت ها، محدودیت ها، فقر و احتیاج.

۶٫        زمینه سازی و ایجاد مراکز فعال فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی حقوقی زنان بمنظور افزایش حضور و سهمگیری وسیع و فعال آنها در خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه و دولت.

۷٫        توسعه و انکشاف سیستم عرضه خدمات حمایوی و  تقویه دیتابیس تحلیل وضعیت زنان ولایت مربوط.

۸٫        نظارت از مراکز حمایوی زنان و وضعیت زنان مراکز سلب آزادی به منظور حمایت ها حقوقی و قانونی ایشان.

۹٫        نظارت ازجمع اوری مشکلات زنان درعرصه های بهداشت،معارف،اقتصاد،حقوق وسایرعرصه ها به منظور بهبود وضعیت زندگی زنان.

۱۰٫   زمینه سازی برای تغییر موقعیت زنان به سطوح رهبری و مدیریت در ادارۀ عامه؛ بخصوص رسانه ها.

۱۱٫   نظارت از تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها در عرصه های تعلیم و تربیه، اقتصاد، حقوق و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای زنان در سطح ولسوالی ها، قرا و قصبات به منظور آگاهی و ارتقای ظرفیت.

۱۲٫   هماهنگی با ریاست هماهنگی امور ولایات در مرکز جهت شریک ساختن مشکلات ریاست امورزنان ولایت مربوطه واخذ مشوره ها ونظریات مفید ولازم.

۱۳٫   کنترول ونظارت ازکیفیت اجراآت پرسونل تحت اثر به منظورارتقای سطح موثریت ومثمریت کاری.

۱۴٫   اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات وزارت ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

·        حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات، اقتصاد، پالیسی و اداره عامه، ادبیات، تعلیم و تربیه، رشته های علوم اجتمعاعی، جامعه شناسی و روانشناسی و به در جه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

·        تجربه  کاری مرتبط به مسایل گسترش جندر و مسایل اجتماعی، آگاهی از تعهدات ملی و بین المللی مرتبط به وزارت امور زنان، مدیریتی مشابه و تخصص، ارتباطات و سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، ۲ سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.

·        تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 
 
 

 

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم