ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست کود بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی ۰۰۱۶

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

بســــت:                        دوم

وزارت/اداره:                    وزارت عدلیه

بخش مربوطه:                 ریاست عمومی انسجام

موقعیت بست:                 کابل

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :                رئیس عمومی انسجام

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ الی ۰۵/۱۱/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: ارزیابی اساسنامه ها, مرامنامه ها وفورم های اسناد جمعیت ها در مطابقت با قانون اساسی و قانون جمعیت ها و تهیه اسناد به آنان جهت اخذ اجازه فعالیت های جمعیت ها بررسی گزارشات جمعیت ها در مطابقت با اساسنامه واهداف؛

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. مدیریت ,مطالعه وبررسی اساسنامه ها اسناد جمعیت ها و تثبیت نکات مخالف قانون ,اصلاح و جلوگیری از تناقض با احکام قانون به منظور شفافیت؛
 2. انسجام فعالیت های بخش های مربوطه بورد جمعیت ها وبورد نظارت جهت بررسی بهتر اسناد و فعالیت جمعیت ها؛
 3. مدیریت و نظارت از اساسنامه ها ,اسناد جمعیت ها در مطابقت با قانون جمعیت ها ,اساسات دین مبین اسلام و سایر قوانین نافذه کشور؛
 4. ابراز نظر در مورد چکونگی اسناد جمعیت ها بعد از بررسی و ارسال آن به ریاست انسجام؛
 5. پیشنهادات اسناد بررسی شده به ریاست انسجام جهت توزیع ,تجدید و حذف اسم اسناد جمعیت از جدول جمعیت ها؛

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. مدیریت ونظارت از سوق واداره اعضای بورد جمعیت ها و بورد نظارت جهت فعالیت بیشتر اعضای بورد به امور اسناد جمعیت ها؛
 3. اشتراک در جلسات ریاست انسجام جهت انعکاس فعالیت ها و مشکلات و همچنان اخذ هدایت لازم در مورد؛
 4. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 7. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 8. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 9. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی بست:

 1. ایجاد هماهنگی با ادارات مربوطه و سایر ادارات ذیربط جهت حصول اهداف اداره؛

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)، ادارۀ عامه، اقتصاد، پالیسی عامه، حکومت داری خوب، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، علوم اجتماعی و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور تنظیم فعالیت های اسناد احزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معاملات و عریضه نویسان، قانون اساسی و قوانین نافذه بخش ها و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
 4. مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛
 5. مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم