ریاست امور زنان ولایات زابل و ارزگان

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم  وزرات امور زنان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست امور زنان ولایت زابل ۰۵۳۲-۳
۲ ریاست امور زنان ولایت ارزگان ۰۲۱۳-۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست امور زنان ولایات زابل و ارزگان

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                       وزارت امور زنان

بخش:                              معینیت مالی و اداری

موقعیت بست:                   ولایت مربوطه

تعداد بست:                       (۲)

گزارشدهی به :                  معین مالی و اداری

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۵/۰۸/۱۳۹۹ الی ۰۵/۰۹/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: تطبیق مؤثر پلان کاری ملی زنان مطابق پالیسی‌های مطروحه در ولایت مربوطه و داشتن دیتابیس معلوماتی، ‌به‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. مرور بر پلان‌ها و پروژه‌های ادارات و نهادهای محلی و ارایه طرح از دیدگاه جندر، پالیسی‌ها و پلان‌های انکشافی دولت ج. ا. ا.، در خصوص زنان؛
 2. زمینه‌سازی و ایجاد مراکز فعال فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی حقوقی زنان، به‌منظور افزایش حضور و سهم‌گیری وسیع و فعالی آنها در خدمات اجتماعی، اقتصادی فرهنگی جامعه و دولت؛
 3. توسعه و انکشاف سیستم عرضه خدمات حمایوی و تقویه دیتابیس تحلیل وضعیت زنان ولایت مربوط؛
 4. جابجاسازی زنان و دختران متضرر و معروض به خطر در مراکز حمایوی و نظارت از مراکز حمایوی دولتی و غیر دولتی و وضعیت زنان مراکز سلب آزادی، به‌منظور حمایت‌های حقوقی و قانونی آنها؛
 5. نظارت از جمع‌آوری مشکلات زنان در عرصه‌های بهداشت، معارف، اقتصادی، حقوق و سایر عرصه‌ها، به‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان؛
 6. زمینه‌سازی برای تغییر موقعیت زنان به سطوح رهبری و مدیریت در اداره‌ی عامه، به‌خصوص رسانه‌ها؛
 7. نظارت از تدویر سیمینارها و ورکشاپ‌ها در عرصه‌های تعلیم و تربیه، اقتصاد، حقوق و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای زنان، در سطح ولسوالی‌ها، قرا و قصبات، به‌منظور آگاهی و ارتقای ظرفیت؛
 8. کنترول و نظارت از کیفیت اجراآت پرسونل تحت اثر، به‌منظور ارتقای سطح مؤثریت و مثمریت کاری؛

وظایف مدیریتی بست:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست‌آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تشخیص و پیش‌نهاد نیازمندی‌های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رهبری و ارایه معلومات به‌موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور، بادرنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک، در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان تحت‌اثر؛
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت‌اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقاء ظرفیت؛
 8. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای بخش مربوطه، به‌منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت، سپرده می‌شود.

وظایف هماهنگی بست:

 1. هماهنگی و تدویر جلسات مشورتی با علما، محاسن‌سفیدان، متنفذین قوم در سطح محلی در سطح ولایت و ولسوالی‌ها، غرض رعایت از حقوق و وجایب زنان از نظر دین مبین اسلام و دریافت راه‌های مؤثر بهبود زندگی آنها؛
 2. هماهنگی جهت تغییر و بهبود وضعیت زنان محل، برای رستگاری از محرومیت‌ها محدودیت‌ها، فقر و احتیاج؛
 3. هماهنگ‌ساختن، مشکلات و چالش‌های ریاست امورز نان ولایات مربوطه، با ریاست هماهنگی امور ولایات و اخذ مشوره‌ها و نظریات لازم؛

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود؛
 2. تجرربه کاری: تجربه کاری مرتبط حد اقل سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر و یک‌سال برای دکتور؛
 3. مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی، مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 4. این بست مختص به خانم‌ها می‌باشد.

این لایحه وظایف برای بست رتبه دوم ریاست‌های بدون باغ زنانه، اختصاص دارد.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم