ریاست امور زنان ولایت پکتیکا

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزرات امور زنان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست امور زنان ولایت پکتیکا ۰۰۴۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست امور زنان ولایت پکتیکا

بســــت:                          دوم

وزارت/اداره:                       وزارت امور زنان

بخش:                              معینیت مالی و اداری

موقعیت بست:                   پکتیکا

تعداد بست:                       (۱)

گزارشدهی به :                  معین مالی و اداری

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۵/۱۱/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: تطبیق مؤثر پلان ‌کاری ملی زنان مطابق پالیسی‌های مطروحه در ولایت مربوطه و داشتن دیتابیس معلوماتی به ‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وظایف تخصصی:

 1. مرور ‌پلان‌ و پروژه‌های ادارات و نهاد‌های محلی و ارایه طرح‌ از دیدگاه جندر، پالیسی‌ها و پلان‌های انکشافی دولت ج. ا. ا. در خصوص امور ‌زنان؛
 2. زمینه‌سازی و ایجاد مراکز فعال فرهنگی برای ارتقای سطح آگاهی حقوقی زنان، به‌منظور افزایش حضور و سهم‌گیری وسیع و فعال‌آن‌ها در خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه و دولت؛
 3. توسعه و انکشاف سیستم عرضه‌خدمات حمایوی و و حصول اطمینان از تقویه دیتابیس تحلیل وضعیت زنان ولایت مربوط؛
 4. جابجا‌سازی زنان و دختران متضرر و معروض به خطر در مراکز حمایوی و نظارت از مراکز حمایوی دولتی و غیردولتی و وضعیت زنان صلب‌آزادی، به‌منظور حمایت‌های حقوقی و قانونی‌آنها؛
 5. نظارت از جمع‌آوری مشکلات زنان در عرصه‌های صحت، معارف، اقتصاد، حقوق، و سایر عرصه‌ها به‌منظور بهبود وضعیت زندگی زنان؛
 6. زمینه‌سازی برای تغییر موقعیت زنان به سطوح رهبری و مدیریت در اداره‌عامه، بخصوص رسانه‌ها؛
 7. نظارت از تدویر سمینار‌ها، ورکشاپ‌ها در عرصه‌های تعلیم و تربیه، اقتصاد، حقوق و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای زنان در سطح ولسوالی‌ها، قرا‌و قصبات به جهت آگاهی و ارتقای ظرفیت‌؛

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست‌آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تشخیص و پیش‌نهاد نیازمندی‌های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رهبری و ارایه معلومات به‌موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور، بادرنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک، در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان تحت‌اثر؛
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت‌اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقاء ظرفیت؛
 8. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای بخش مربوطه، به‌منظور مطلع ساختن آمرین ذیصلاح؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت، سپرده می‌شود.

 

 

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تدویر جلسات‌مشورتی با علما، موسفیدان، متنفذین قوم در سطح محلی در سطح ولایت و ولسوالی‌‌ها، غرض رعایت از حقوق و وجایب زنان از نظر دین مبین اسلام و دریافت راه‌های مؤثر بهبود زندگی‌آنها؛
 2. هماهنگی جهت تغییر و بهبود وضعیت زنان محل، برای رستگاری از محرومیت‌ها، محدودیت‌ها، فقر و احتیاج؛
 3. هماهنگ‌ساختن مشکلات و چالش‌های ریاست‌امور زنان ولایت مربوطه با ریاست هماهنگی امور ولایات و اخذ مشوره‎‌‌‌ها و نظریات لازم.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس و به درجات بالاتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های امور زنان، امور فرهنگی، هماهنگی، ارتباطات، تساوی جندر ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 3. این بست مخصوص خانم‌ها میباشد..

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم