ریاست انسجام، پلان و مراقبت از پروژه ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست انسجام، پلان و مراقبت از پروژه ها                                                                      ۰۴۶۹

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست انسجام، پلان و مراقبت از پروژه ها

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت مالیه

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۱۴/۹/۱۳۹۷ الی ۲۷/۹/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه: : طرح وتنظیم پلان ،پالیسی وهمچنان انسجام ونظارت از پروژه های انکشافی مربوط وزارت مالیه در چوکات قوانین نافذه کشور.

 

 1. طرح پلان کاری ماهوار، ربع وار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان استراتژیک وزارت بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. نظارت ومراقبت از تطبیق پروژه های  به منظور بهبود در مصارف بودجه انکشافی وزارت .
 3. هماهنگ سازی تمام پالیسی ها با برنامه های وزارت در بخش انکشافی به منظور تثبیت وجوه مالی وارزش پروژه ها ی انکشافی در کوتامدت ،میان مدت وطویل المدت در مساعی مشترک با ریاست مالی وتدارکات .
 4. تحلیل وارز یابی تمام پروپوزلهای بخش انکشافی به منظور ارزیابی وموثر یت آن در بخش های مربوط .
 5. ارائه طرح های جامع در قسمت انکشاف وتطبیق پلان استراتیژیک وپالیسی های وزارت مالیه مطابق استراتیژی انکشافی افغانستان غرض کنترول از کیفیت پروژه ها در مرحله تطبیق و وضاحت در مصارف مالی .
 6. انسجام وهماهنگ سازی پروژه های انکشافی با در نظر داشت اولویت های تعین شده مطابق ستراتیژی وزارت مالیه با مراجع ذیربط جهت اجرای امورمطابق پلان .
 7. مطالبه و توحید گزارشات از تطبیق پلان های مطروحه در کوتاه مدت ،میان مدت وطویل المدت از نهاد های همکار و نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی مطابق مشخصات تخنیکی .
 8. تثبیت وشناسائی پروژه های انکشافی مطابق اولویت های ستراتیژی انکشافی ملی وعقد قرارداد ها وتفاهم نامه ها با تمویل کننده گان وتطبیق کننده گان پروژه های انکشافی جهت تثبیت وجوه مالی .
 9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه.
 10. رهبری و ارائیه معلومات بموقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال ومقرره طرز سلوک درساحه کاری مربوطه.
 12. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.
 13. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 14. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه به حسب هدایات مسولین ذیصلاح مطابق قوانین ،مقررات واهداف وزارت.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حقوق، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر آن ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم