«ریاست برتر» را باید سه سال حفظ کنیم

از پارکینک موترها که در عقب ساختمان قرار دارد به سمت یکی از دروازه‌های پشتی آن میروم و وارد یکی از دهلیزهای وزارت تحصیلات عالی می‌شوم. با رییس منابع بشری این وزارت قرار مصاحبه دارم اما نمیدانم دفتر وی در کجای این ساختمان قرار دارد. طبق معمول دنبال کسی می‌گردم که راهنمایی‌ام کند، اما ناگهان چشمم به چارت تشکیلاتی‌ای دوخته می‌شود که در وسط دیوار نصب شده و روی آن آدرس و پروسیجر کاری اداره شرح داده شده است. این موضوع که در اکثر اداره‌ها مرسوم نیست توجه‌ام را جلب می‌کند و تا رسیدن به مقصد، از تابلوها، رهنمودها و ویترین‌ها گرفته تا نصب سیستم حریق، کمره‌های امنیتی و ایجاد راه‌های مخصوص برای افراد دارای معلولیت دیدن می‌کنم. با خود می‌گویم بی دلیل نیست که ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی در ارزیابی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عنوان «ریاست برتر» انتخاب شده است.

محمد مصطفی یونس‌زاد، رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، را در دفتر کارش ملاقات می‌کنم و از او می‌پرسم چه کارهای برجسته‌ای انجام داده که تیم و ریاست او به عنوان «ریاست برتر» برگزیده شده است. یونس‌زاد، از اینکه ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی در ارزیابی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات و خدمات ملکی، به عنوان «ریاست برتر» انتخاب شده بود، اظهار خوشی کرده می‌افزاید، این عنوان بار سنگینی بر دوشش گذاشته و تیم او تلاش دارد تا «طرح نو در اندازد» و این عنوان و جایگاه را حد اقل سه سال حفظ کند.

او می‌گوید، این عنوان به راحتی بدست نیامده و بلافاصله از تغییرات و اصلاحات بنیادی حرف می‌زند و یادآوری می‌کند که کار خود را با این نگاه و هدف شروع کرده است که چطور وضعیت داخل را بهبود بخشیده، شفافیت در پروسه استخدام بوجود آید و محیط امن و مصؤن برای کارمندان ایجاد کند. هم‌چنان، چگونه خدمات مؤثر و ارزنده برای مراجعین عرضه شود و ساختار تشکیلاتی کارآ شکل گرفته و مطابق به قوانین نافذه کشور عیار گردد.

رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی می‌افزاید، از وقتی که کارش را به عنوان رییس منابع بشری این وزارت آغاز کرد بازنگری تشکیلاتی و ساختاری در اولویت کاری‌اش قرار داشت؛ زیرا به گفتۀ او ساختار و تشکیلات مشکل جدی داشت و تداخل وظیفوی به حدی بالا بود که برای اجرای یک کار، اوراق به چندین اداره گردش می‌کرد،. او می‌گوید: برای اصلاحات تشکیلاتی، تیمی را با هماهنگی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره امور ریاست جمهوری ایجاد کرده و پس از بازنگری، تشکیلات بسیار پراکندۀ این وزارت را به یک تشکیلات منظم و کارآمد تغییر داده است.

شفاف سازی پروسه استخدام، موضوع دیگری است که آقای یونس‌زاد بصورت جدی روی آن کار کرده و پروسه استخدام را از حالت ورقی آن خارج و با سیستم الکترونیک عیار کرده است. به گفتۀ رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، پس از اصلاح تشکیلات و الکترونیک سازی پروسه استخدام، بیش از هفت صد بست خالی در بخش اداری شناسایی گردید و از طریق رقابت آزاد و بگونۀ کاملا شفاف استخدام شدند. هم‌چنان ۱۶۲۰ بست برای بخش کادری و تحصیلی شناسایی شد و پس از منظوری رییس جمهور، بیش از هزار بست آن در جریان سال ۹۸ و ۹۹ جذب گردید و ۵۰۸ بست باقیماندۀ آن نیزامسال استخدام خواهد شد.

با راه اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت، سطح تخصص و کارایی کارمندان را بالا بردیم

 ارتقای ظرفیت کارمندان، یکی از برنامه‌های دیگری است که آقای یونس‌زاد توجه ویژۀ به آن داشته است. او نخست نیاز سنجی آموزشی انجام داده و برنامه‌های آموزشی را مطابق به نیازهای کارمندان دایر نموده است. در کنار آموزش‌های کوتاه مدت، او شش نفر از کارمندان این اداره را از طریق بورسیه‌های خارجی برای دوره ماستری نیز معرفی کرده است.

در جریان بازدید از ادارات، به صنف آموزشی ارتقای ظرفیت نیز سر زدیم و نزده نفر از کارمندان این وزارت مشغول فراگیری برنامه access بودند. عبیدالله مولایی، آموزگار ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری گفت مطابق پلان از قبل تعیین شده که بر بنیاد نیازسنجی آموزشی ترتیب یافته، سه هدف دنبال شده است که شامل ارتقای مهارت و تخصص کارمندان، آشنایی آنان با طرز سلوک و برخورد در اداره و آموزش برنامه‌های مدیریتی و ارتباطات می‌شود. او افزود بازدهی اداره به مهارت و تخصص کارمندان آن بستگی دارد و کیفیت کار نیز از طریق آموزش‌های مدیریتی، ارتباطی و آشنا ساختن کارمندان با طرز سلوک و برخورد با مراجعین بالا می‌رود.

آقای مولایی می‌گوید، در جریان یک سال به تعداد ۳۲۰ نفر از کارمندان بست‌های سطح متوسط و مقطع ورودی این وزارت از برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت بهره‌مند شده اند.

علاوه بر موارد فوق، کارهای اساسی دیگری نیز صورت گرفته که انتقال دانش و تجارب کاری برای همکاران در بخش‌های مبارزه با فساد، ساده سازی پروسیجرهای کاری و استفاده مؤثر از تکنالوژی نوین از طریق تدویر جلسات ماهوار ریاست منابع بشری، ترتیب رهنمود جامع برای متقاضیان بست‌های که به اعلان گذاشته می‌شود، تهیه چک لست برای ارائه اسناد از طریق واحدهای دومی در پروسه‌های استخدام، هماهنگی از طریق آدرس‌های الکترونیکی و تامین ارتباطات از طریق ویدیو کنفرانس‌ها با واحدهای منابع بشری- از مواردی است که در ارزیابی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مورد توجه قرار گرفته است.

هم‌چنان، نصب دروازه‌های مصئون زرهی برای مقامات عالی رتبه و کارکنان در ساحه مشخص که تمامی دفاتر را تحت پوشش قرار می‌دهد، نصب بلست فلم روی شیشه‌های دفاتر به منظور مصئون بودن از فروریختن شیشه‌ها، ایجاد راه‌های نجات در حالات اضطراری در پنجره‌های تمامی دفاتر، توزیع کیت‌های صحی برای تمام دفاتر، نصب زنگ خطر برای آگاهی از حالات اضطراری، کدگذاری تمام دفاتر سوانح و حفظ و نگهداری آن در جعبه‌های فلزی مصئون، ثبت و راجستر معلومات امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، تهیه طرزالعمل‌های مشخص در بخش‌های ارتقای ظرفیت، معاشات امتیازی، جذب کارکنان بالمقطع، و بالاخره ایجاد حاضری الکترونیکی در لیلیه نسوان – از جمله کارهای است که ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی را به عنوان «ریاست برتر منابع بشری» بالا برده است.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سال قبل از ریاست برتر منابع بشری، رهبر برتر منابع بشری و طرح برتر منابع بشری اداره‌های خدمات ملکی با اهدای تندیس‌ها و تقدیرنامه‌ها‌، ستایش کرد. ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی که بر بنیاد معیارها بلندترین امتیاز را کسب کرده‌ بود به عنوان «ریاست برتر منابع بشری» انتخاب شده بود.