ریاست تدارکات

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت تحصیلات عالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تدارکات ۰۷۴۷

مشخصات بست:

عنوان بست                    : ریاست  تدارکات

بست                              : (دوم)          

موقعیــت                     :  مرکز

تعداد بست                    : (یک)

وزارت/اداره                   : وزارت تحصیلات عالی

بخش                              : معینیت مالی و اداری

گزارشده به:                 : معین مالی و اداری

گزارش گیری از             : کارکنان تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان   :  ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ الی  ۰۲/۰۵/۱۳۹۸

هدف وظیفه:مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامین هماهنگی فعالیت های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

 

 

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف اداره.
 2. مدیریت، طرح، ترتیب و تایید پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.
 3. مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادها به سیستم الکترونیکی (انلاین)اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.
 4. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایرادارات ذیربط .
 5. نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
 6. نظارت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
 7. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات، طرزاالعمل ها، متحدالمال ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.
 8. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی و ارزیابی خریداری و سایر هیئت ها پروسه تدارکاتی.
 9. نظارت بر پروسه آفرگشایی و ارزیابی آفرها و حصول اطمینان از صحت و درستی آن.
 10. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی های دولت.
 11. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن.
 12. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان ریاست و اداره مربوطه.
 13. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پیشنهااد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد.
 14. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قراردادیان و ارسال پیشنهاد محرومیت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه.
 15. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده وفراهم آوری تسهیلات در پروسه اعطای قرارداد.
 16. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.
 17. مدیریتو رهبری کارمندان تحت اثر، ارتقای ظرفیت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان و تامین هماهنگی در اجرای وظایف کارمندان.
 18. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی .
 19. ارائه گزارش به موقع از کارکردهای بخش های تدارکات به آمر ذیصلاح.
 20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده(۷) ،(۸)  و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل :
 • حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی ، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
 • حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط.
 • .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
  • توانائی مدیریت امور تدارکاتی ، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.
  • بلدیت کاملبه یکی زبان هایرسمی (دری و پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی.
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم