ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت معارف  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب ۰۰۱۳

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب

بســــت:                   دوم

تعداد بست:                 (۱)

وزارت/اداره:                 وزارت معارف

بخش مربوطه:              معینیت تعلیمات عمومی

موقعیــت:                   کابل

گزارشده به:                 معین تعلیمات عمومی

گزارشگیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:   ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ الی ۰۳/۱۱/۱۳۹۸

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت معارف:

وزارت معارف یک نهاد ملی غیر سیاسی است، که به منظور تعلیم و تربیه سالم فرزندان کشور تاسیس گردیده، هدف عمده وزارت معارف از بین بردن  بی سوادی، رشد و ارتقای ظرفیت معلمین، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربیه معلم، دارالعلوم ها، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه، که  تحقق این اهداف بادرنظرداشت قانون اساسی، قانون معارف، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (۱٫ تعلیمات عمومی ۲٫ تعلیمات اسلامی، ۳٫ انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم، ۴٫ سواد آموزی، ۵٫ برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد. وزارت معارف منحیث بستر اصلی تعلیم و تربیه فرزندان این وطن جهت بهبود شرایط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسیع الساحه را از طریق ریاست های مرکزی و ولایتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارایه داشته و تمام سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایه خدمات خود دارد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و سازماندهی امور مربوط به طرح و تطبیق پالیسی ها، مقرره و طرزالعمل های صحی و تربیت بدنی جهت بهبود امور صحت مکاتب و تربیت بدنی در کشور.

وظایف تخصصی بست:

 

 1. طرح و انکشاف پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های صحی و تربیت بدنی به منظور صحت و مصؤنیت متعلیمین و پرسونل معارف
 2. مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها در بخش صحت و تربیت بدنی به منظور بهبود عرضه خدمات صحی در مکاتب و تنظیم امور ورزشی
 3. تامین ارتباط با کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی، وزارت صحت عامه و دیگر ادارات ذیربط به منظور همگام ساختن ورزش، تعلیمات صحی، ایجاد کلپ های صحی و ورزشی در معارف
 4. نظارت و ارزیابی از فعالیت های انجام شده در بخش صحت و تربیت بدنی در سطح مکاتب کشور
 5. حصول اطمینان از تدویر سیمینار ها و کورس های آموزشی صحی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و آگاهی شاگردان
 6. مدیریت و نظارت از برنامه ریزی به منظور جذب شاگردان معارف در صفوف ورزش و راه اندازی مسابقات ورزشی
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر تورنمنت ها و مسابقات ورزشی متعلمین مکاتب تشخیص و تشویق چهره های برتر
 8. حصول اطمینان از تهیه و تدارک مکان ها، وسایل و سامان آلات ورزشی برای شاگردان معارف در سرتاسر کشور
 9. طرح برنامه ها، پروژه ها و تأمین ارتباط با سایر ادارات معارف، دونر ها و نهاد های همکار وزارت معارف جهت جذب کمک های مالی و تخنیکی به منظور تقویت سیستم صحی، ایجاد و انکشاف مکان های ورزشی

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: طب معالجوی، روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت بدنی، مدیریت صحت عامه، تعلیم و تربیه، اداره عامه، حقوق، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های تعلیمات صحی، امور اداری و ورزشی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم