ریاست تعمیرات

 

 

 

 

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   اداره تنظیم امور زندان ها را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست تعمیرات ۰۶۶۶-۱

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  ریاست تعمیرات

بســــت:                      دوم

تعداد بست:                    (۱)

وزارت/اداره:                    اداره تنظیم امور زندان ها

بخش مربوطه:                 ریاست عمومی مالی و اداری

موقعیــت:                      کابل

گزارشده به:                    رئیس عمومی مالی و اداری

گزارش گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ الی ۱۴/۰۱/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح و ترتیب پروگرام های استراتیژیک، پلانگذاری ساختمانی و پروژه های تحت کار و نظارت و کنترول از امور صفائی تعمیرات و سرسبزی محوطه های اداره.

————————————————————————————————————

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق پروژه های ساختمانی در مطابقت به اهداف تعیین شده اداره.
 2. نظارت و حصول اطمینان از امور صفائی و رعایت نظافت صحن تعمیرات اداره تنظیم امور زندان ها.
 3. نظارت و حصول اطمینان از برنامه ریزی ارزشهای محیط زیستی به سطح اداره به منظور فراهم ساختن محیط مناسب کاری.
 4. بررسی و کنترول از پلان و تطبیق پروژه های اداره و رهنمائی بخش های مربوطه درجهت طرح و ترتیب پلان و نقشه های ساختمانی مربوط اداره.
 5. کنترول و حصول اطمینان از ارقام (دیتا) جمع آوری شده به منظور طرح و دیزاین دقیق پروژه های ساختمانی اداره.
 6. نظارت و کنترول از گزارشات کاری ارائه شده از چگونگی تطبیق پلان و نقشه های ساختمانی و ارائه آن به مقامات اداره.
 7. مدیریت و کنترول از تطبیق پروژه های ساختمانی مربوطه جهت نیل به اهداف اداره.
 8. کنترول و نظارت از تأسیسات و تعمیرات مربوطات اداره و حفظ و مراقبت از تمام سیستم های مورد نیاز تعمیرات و جلوگیری از استهلاک قبل از وقت و مرمت آن به وقت و زمان معین؛
 9. مدیریت و نظارت از بررسی و مرور قرارداد های ساختمانی به منظور دقیق بودن و جلوگیری از انحرافات بعدی.
 10. نظارت و حصول اطمینان از جلب توجه و همکاری تمام ارگان ها و نهاد های داخلی و خارجی در راستای بهبود وضعیت امور تعمیراتی و اتخاذ تدابیر لازم درزمینه بهتر شدن فعالیت های اداره؛
 11. مدیریت و رهبری منسوبین و پرسونل مربوطه بمنظور بهبود اجراات یومیه؛
 12. کنترول و نظارت از بررسی نیازمندی های تعمیراتی و ساختمانی به منظور بهتر سازی امور تعمیراتی و حفظ مراقبت اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با مراجع ذیربط به منظور حصول اطمینان از موجودیت بودجه جهت تمویل پروژه ها مطابق پلان عمومی اداره.

————————————————————————————————————–

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های انجینری ساختمانی، انجنیری سیول، مهندسی ساختمانی، مدیریت ساختمان سازی، انجنیری استحکام، انجنیری شهر سازی و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( کنترول کیفیت پروژه های ساختمانی، مهندسی، سیول، شهرسازی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:   افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم