ریاست تفتیش عملکرد

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تفتیش عملکرد ۰۲۷۰

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست تفتیش عملکرد

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                      اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه:                  ریاست عمومی تفتیش عملکرد و تفتیش خاص

موقعیت بست:                   کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                رئیس عمومی تفتیش عملکرد و تفتیش خاص

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۴/۱۳۹۹

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال ۱۳۰۰ هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش(ECOSAI  ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص  Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و درحوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از پلانگذاری، انکشاف و اجرای پالیسی و پلان راهبردی تفتیش های عملکرد و محیط زیست و ارائه گزارش در قبال نتایج تفتیش، کار ساحوی و سایر وظایف مرتبط به شمول پیگیری گزارشات نتایج تفتیش در مطابقت به قانون اداره عالی تفتیش، قوانین و مقررات نافذه کشور و روشهای پذیرفته شده بین المللی سازمان ادارات عالی تفتیش انتوسای (ISSAIs).

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی و همکاری با معاون مسلکی در اجرای وظایف محوله و کارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. نظارت از تطبیق پلان و فراهم آوری تسهیلات، انکشاف و تطبیق پالیسی ها، پلان راهبردی تفتیش عملکرد و محیط زیست و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و سایر بنچمارک ها در سطح اداره و ارائه گزارش پیرامون تحقق اجراآت در قبال آن
 3. شناسائی حدود و ساحه پوشش تفتیش های عملکرد و محیط زیست، طرح و ترتیب لست و مشخصات مراجع قابل تفتیش، موضوع تفتیش، سیستم های قابل تفتیش به اساس چهارچوب معیار های بین المللی ایسای و صلاحیت های اداره عالی تفتیش و شریک ساختن آن با ریاست پالیسی و پلان به منظور پلانگذاری تفتیش سالانه
 4. حصول اطمینان از پیگیری و تطبیق سفارش های تفتیش به گونه موثر، مستند و مدلل از طریق آمریت پیگیری سفارش های تفتیش
 5. مطالعه قبلی روی موضوعات انتخاب شده (تاپیک های تفتیش) و تهیه گزارش پیرامون امکان پذیری، قابلیت تفتیش، حدود و ساحه تفتیش، مشکلات و اهمیت در موضوع تفتیش، روش تفتیش و سایر معلومات مرتبط به منظور اولویت بندی موضوعات انتخاب شده تفتیش عملکرد و محیط زیست
 6. نظارت و حصول اطمینان از طرح و ترتیب پلان تفتیش، استراتیژی و طرح برنامه تفتیش (Audit Design Matrix) به اساس خطر در مطابقت با نتایج مطالعه قبلی، درک و شناخت مرجع، موضوع تفتیش، سیستم های کنترول داخلی، چهارچوب قابل تطبیق حسابداری و گزارشدهی، تفاهمنامه های مالی مراجع تمویل کننده، ارزیابی خطرات و معیار سطح اهمیت و سایر مقتضیات
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه در ادارات تحت تفتیش، تطبیق پلان و اجرای تفتیش، مستند سازی روند تفتیش، جمع آوری شواهد و مدارک کافی، مناسب و مرتبط
 8. نظارت و حصول اطمینان از ترتیب اوراق کاری، تطبیق رهنمود تفتیش عملکرد در تمامی مراحل تفتیش، ترتیب و تنظیم دوسیه تفتیش به منظور مرور و ارزیابی مستقل
 9. حصول اطمینان در ارایه معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به مقام ذیصلاح اداره جهت اتخاذ تصامیم و اقدامات بعدی
 10. حصول اطمینان و نظارت از ترتیب گزارش های تفتیش به اساس نتایج یافته ها، شواهد و مدارک معتبر و کافی و شریک نمودن آن با مرجع تحت تفتیش و سایر مراجع مربوطه جهت دریافت نظریات و پاسخ مرجع
 11. مرور و ارسال گزارش های تفتیش عملکرد با نتایج یافته ها، سفارش ها جهت اصلاح و تقویه فعالیت های ادارات، پروژه ها، سیستم های کنترول داخلی، عرضه و ارایه خدمات به اساس اصول اقتصادیت، موثریت و مفیدیت با در نظر داشت پاسخ و نظریات مراجع تحت تفتیش، جهت مرور و منظوری مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش قبل از ارائه و ارسال آن به مقام محترم ریاست جمهوری و شورای ملی
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش، مستند سازی نتایج مرور و بازنگری های داخلی به شمول نواقص و تفاوت های به ملاحظه رسیده در هر مرحله بازنگری
 13. همکاری و سهم گیری فعال به منظور انکشاف و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش با در نظر داشت منافع عامه، شفافیت و حسابدهی در بخش های مدیریت مالی جهت عرضه خدمات و عملکرد بهتر در مراجع تحت تفتیش

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره
 2. اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف به وقت و زمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار
 4. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده
 5. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت اثر
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. همآهنگی و حصول اطمینان در تأمین ارتباط موثر با مراجع تحت تفتیش جهت تحقق پلان و تطبیق سفارش های تفتیش
 2. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، ریاست ها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش جهت شریک ساختن تجارب و مشوره ها به منظور انسجام فعالیت های معیاری و تحت پوشش قرار دادن تفتیش های جدید ( نو ظهور)
 3. اشتراک در جلسات داخل اداره و خارج از اداره با مقامات ذیصلاح و مسئوولین

————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی، پالیسی عامه، ACCA، CPAو CA و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته ذکر شده ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (تفتیش، تحقیق (Research)، امور مالی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
  • تجربه مدیریتی و تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا. (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی شود).
  • تجربه مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال در یکی از بخش های فوق الذکر.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم