ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    اداره  هوانوردی ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان  رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی ۰۴۲۲-۳

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره  هوانوردی ملکی

گزارشده به:             معاون عملیاتی هوانوردی ملکی/ اداره هوانوردی ملکی

موقعیــت:                کابل

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

مدیریت امور مربوط به ترافیک هوایی جهت تنظیم پروازهای مطمئین و مصون در حریم هوایی کشور.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف اساسی اداره.
 2. تنظیم پروگرام مصئونیت (ATM) اداره ترافیک هوائی مطابق به ICAO DOC- 9859  به منظور انسجام و مصونیت پرواز ها
 3. دریافت و تحلیل اطلاعات عملیاتی  جهت  تخفیف و از بین بردن عوامل و توطعه های خطرمصئونیت کنترول ترافیک هوائی
 4. صدور اجازه نامه ها برای پرواز های غیر پروگرام شده که در میادین هوائی ملکی کشور نشست وبرخاست مینمایند
 5. وارسی و حصول اطمینان از کلیه امور فنی واداری مرکز ومیادین هوائی ولایات کشور بمنظور مصئون بودن پروازها
 6. حصول اطمینان ازعیار بودن بخش های فنی ومسلکی با در نظرداشت وضع کشور وقوانین سازمان هوانوردی بین المللی ایکاو به منظور پرواز های مصئون
 7. کنترول ونظارت از تطبیق قوانین ومقررات هوانوردی کشور وسازمان ایکاو بالای شرکت های هوائی ملکی داخلی وتمام پروازهای بین المللی که در فضا افغانستان فعالیت دارند
 8. نظارت ازایجادخطوط هوائی وتعین ارتفاعات برای تمام طیارات عبوری وداخلی کشورغرض جلوگیری ازبی نظمی
 9. تطبیق موافقتنامه های کنترول ترافیک هوائی، ساحوی که به مقامامت هوانوردی کشور های همسایه و ذیعلاقه بخاطر کنترول پروازها به امضا رسیده ویا میرسد
 10. نظارت از ایجاد خطوط هوائی وتعین ارتفاعات برای تمام طیارات عبوری وداخلی کشورغرض جلوگیری از حوادث
 11. ایجاد و کنترول دفتر( SMS) سیستم اداره مصئونیت به منظور فراهم آوری تسهیلات پرواز ها
 12. مدیریت و انکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت، جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به ریاست و دسترسی به موقع اسناد .
 13. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست.
 14. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 15. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 16. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: هوانوردی ( ترافیک هوایی) به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصصی ترافیک هوایی، هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دکتورا
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیف

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم