ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی ۰۴۱۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی

بســــت:                            دوم

وزارت/اداره:                      وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

موقعیت بست:                     کابل

تعداد بست:                         (۱)

بخش مربوطه:                    ریاست عمومی ترویج

گزارشدهی به :                   رئیس عمومی ترویج

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ الی ۲۲/۰۵/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: مدیریت منابع و امکانات و ایجاد زمینه بهتر توسعه، ترویج، رشد و انکشاف سکتور غله جات در سطح کشور.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. همکاری و ارایه مشوره های لازم به ریاست عمومی ترویج در طرح پالسی و استراتژی انکشافی سکتور غله جات و نباتات صنعتی؛
 2. طرح پیشنهادات و تعقیب تطبیق پروژه های انکشافی بر اساس تشخیص اولویت ها و متکی با نیازمندی های دهاقین.
 3. ایجاد سیستم هماهنگی و معلوماتی با شعبات مرکزی و ولایتی، جهت رسیدگی به مشکلات دهاقین در امور غله جات ونباتات صنعتی؛
 4. انتخاب و ترویج اقسام (ورایتی) غله جات و نباتات صنعتی به اساس ضرورتهای اقلیمی، منطقوی، نوع نبات، آب و خاک، جهت بهتر شدن وضعیت غله­جات ونباتات صنعتی؛
 5. جلب وجذب کمک های تمویل کننده­گان داخلی وخارجی در بخش غله جات ونباتات صنعتی و تهیه وسایل ذخیره، پروسس و بسته بندی برای حفظ کیفیت غله جات و نباتات صنعتی، با هماهنگی وهمکاری مقامات ذیصلاح؛
 6. حصول اطمینان از نظارت، ارزیابی و بررسی کامل در ارائه خدمات عامه، و تطابق آن با چهارچوب کاری فعالیت های کارمندان ریاست زراعت در سطح و لایت و ولسوالی ها.
 7. همکاری با سکتور خصوصی در بخش غله جات ونباتات صنعتی با در نظر داشت ستندرد های ملی و بین المللی، بمنظور بهتر شدن امور زراعتی بخش سکتور دولتی وخصوصی؛
 8. هماهنگی متداوم با ریاست تحقیقات غرض تبادله معلومات و انکشاف ورایتی های جدید پرحاصل و مقاوم، غرض تصامیم بعدی و بهتر شدن امور زراعتی کشور؛
 9. ترویج پروسس محصولات غله جات با ارزش غذایی بلند برای دهاقین، جهت بلند بردن اقتصاد خانواده و مصونیت غذایی فامیلها؛
 10. احداث ذخیره خانه غله جات ونباتات صنعتی، جهت نگهداشت مصئون غله جات ونباتات صنعتی وعرضه محصولات در بازار در صورت نیاز؛

 

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • هماهنگی با ریاست های وزارت و ادارات ذیربط در تطبیق پلان های غله جات و نباتات صنعتی.

———————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد توسعه زراعتی، اقتصاد زراعتی، مدیریت زراعتی، اگرانومی، انکشاف بین المللی زراعت، حفاظه نباتات وسایر رشته های مرتبط وبه درجه تحصیلی بالاتر دررشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

تجربه کاری:

داشتن تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های ( توسعه زارعتی، ترویج غله جات و نباتات صنعتی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف.)

 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره، سه سال برای لسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارتهای لازم:

 • تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 • مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و ۳ نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل اسخدام برای اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • ۵ نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت: کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را به صورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند و حق شکایت را نیز ندارند

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم