ریاست تکنالوژی معلوماتی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تکنالوژی معلوماتی ۰۵۲۹

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست تکنالوژی معلوماتی

بســــت:                          دوم

وزارت/اداره:                       اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه:                   معینیت مالی و اداری

موقعیت بست:                   کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                  معین مالی و اداری

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

اندازه معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ الی ۲۵/۰۶/۱۳۹۹

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال ۱۳۰۰ هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI  ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت، کنترول از امور تکنالوژی معلوماتی و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائه امور خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به بخش مرکزی اداره و واحد های ولایتی.

وظایف تخصصی:

 1. نظارت، کنترل و مدیریت از فعالیتهای تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلومات(سخت افزار و نرم افزار) اداره؛
 2. طرح و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی؛
 3. نظارت از پروسۀ دیزاین و انکشاف دیتابیس ها و ویب سایت وزارت با درنظرداشت پالیسی های موجود؛
 4. نظارت از پروسه نصب سرورها، سویچ ها، تیلفون داخلی (PBX) و دیجیتال، کمره های امنیتی و سیستم حاضری الکترونیکی بمنظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره؛
 5. حصول اطمینان از کنترل و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروالها و انتی ویروس ها به کمپیوترها و سرورها غرض جلوگیری از تاخیر در فعالیت سیستم تکنالوژی معلوماتی؛
 6. حصول اطمینان از رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره و جلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه ها؛
 7. حصول اطمینان از تشخیص نیازمندیهای بخش مخلتف وزارت پیرامون تجهیر سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری؛
 8. نظارت و حصول اطمینان از نصب سیستم Client Server, Update antivirus جهت مصئون نگهداشتن سیستم عامل(Operating System)؛
 9. نظارت و کنترل از ایجاد ( Domain Name Server) و (Domain Host Control Protocol) در سرویس سرور مرکزی بمنظور جلوگیری از سکتگی در اجراآت.

 وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط با موسسات ملی و بین المللی و همکاری در راستای ایجاد و تطبیق معیارهای مدرن و استندرد تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
 2. تامین ارتباط وهماهنگی بین کارکنان اداره مرکزی و ولایات به صورت صوتی و ویدیویی غرض تأمین ارتباطات با مقام ریاست جمهوری و ادارات ذیربط؛
 3. تأمین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی و ICT و ارگان های بخش تکنالوژی جهت توسعه خدمات تکنالوژی در مرکز و ولایات.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های (امور شبکه، طرح و توسعه دیتابیس، طرح و انکشاف ویب سایت، پروگرامینگ، سیستم های مصئون سازی کمپیوتری، MIS ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)
  • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یکسال برای دوکتورا.
  • کاندیدانیکه رشته تحصیلی شان شامل شرایط استخدام مندرج لایحه وظایف نباشد با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری .

 موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: درخواست کنندگانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این بست را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه ننمایند واجد شرایط شناخته نشده و حق شکایت ندارند.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم