ریاست حفاظت محیط زیست ولایات (لغمان، جوزجان، تخار، زابل، سمنگان، دایکندی، بدخشان، نیمروز، بادغیس و لوگر)

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۰ بست) رتبه دوم   اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت لغمان ۰۶۶۷
۲ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت جوزجان ۰۶۶۸
۳ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت تخار ۰۶۶۹
۴ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت زابل ۰۶۷۰
۵ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت سمنگان ۰۶۷۱
۶ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت دایکندی ۰۶۷۲
۷ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بدخشان ۰۶۷۳
۸ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت نیمروز ۰۶۷۴
۹ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بادغیس ۰۶۷۵
۱۰ ریاست حفاظت محیط زیست ولایت لوگر ۰۶۷۶

مشخصات بست:

عنوان بست              :  ریاست حفاظت محیط زیست ولایات (لغمان، جوزجان، تخار، زابل، سمنگان، دایکندی، بدخشان، نیمروز، بادغیس و لوگر)

بست                       :  دوم

وزارت/اداره             :  اداره ملی حفاظت محیط زیست

موقعیت                   :  ولایات مربوطه

بخش                      :  ریاست حفاظت محیط زیست ولایات.

گزارش دهی به        :  به ریس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست

گزارشگیری از    : مدیراجرائیه ،  مدیرعمومی تکنالوژی معلوماتی  ، مدیرعمومی ارزیابی انکشاف پایدارمحیط زیستی ،  مدیرعمومی نظارت وتفتیش محیط زیستی ، مدیرعمومی مالی واداری ، مدیرعمومی پلان ، مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه ومدیرعمومی حفظ میراث های طبیعی .

تاریخ نشر وختم اعلان: ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ – ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

طرح میکانیزم حفاطت محیط زیست در سطح ولایت وتطبیق موثر استراتیژی ملی حفاظت محیط زیست مطابق پالیسی های مطروحه به منظور حفاظت محیط زیست سالم .

 

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری سالانه ریاست به اساس اهداف مندرج استراتیژی ملی حفاظت محیط زیست به منظور تحقق اهداف متذکره؛
 2. رهبری ،مدیریت ونظارت اجراات پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده؛
 3. تطبق پالیسی های ایجاد شوراهای محلی محیط زیستی به منظور سهیم ساختن مردم درحفاظت محیط زیست ؛
 4. طرح پلان ومیکانیزم های محیط زیستی در مطابقت با پالیسی اداره بمنطور حفظ محیط زیست سالم وجلوگیری از تخریب ان؛
 5. طرح رهنمود ها به منظور شناسائی نقاط آسیب پذیرمحیط زیست درولایت مربوطه به منظور اتخاذ تدابیرحفاظتی؛
 6. طرح واتخاذ تدابیرحفاظتی درسطح ولایت مربوط به منظور حفاظت حیات وحش؛
 7. جلب همکاری ادارات ذیربط درسطح ولایت به منظورجلوگیری ازعوامل که محیط زیست رامتاثیرویاتخریب مینماید؛
 8. طرح معیارهای کنترولی ازبخش های صنعتی (تولیدی ) دولتی وغیردولتی درسطح ولایت واخذ منظوری آن ازمقام اداره جهت جلوگیری ازعوامل تخریب کنند ه محیط زیستی؛
 9. کنترول وارزیابی اثرات سوء محیط زیستی ازاثرفعالیت فابریکات تولیدی دولتی وغیردولتی و ارائیه آن به مقام اداره وشورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور اتخاذ تدابیرلازم حفاظتی ازطرق ممکنه؛
 10. جلب همکاری های مقامات امن ونظم عامه دررابطه به حفاظت محیط زیست ؛
 11. طرح تدابیرلازمی درسطح ولایت به منظور جلب همکاری مرد م ونهاد های دولتی غرض حفاظت میراث های طبیعی؛
 1. طرح برنامه های آگاهی دهی به مردم ولایت مربوطه جهت حفظ محیط زیست وجلوگیری از تخریب آن؛
 2. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره  سپرده میشود .

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: محیط زیست یا زراعت یا زمین شناسی و یا معادن و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی امور محیط زیستی یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه..

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم