ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت فواید عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست حفظ و مراقبت سالنگها ۰۲۴۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                     وزارت فواید عامه

بخش مربوطه:                  مقام وزارت

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     مقام وزارت

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ الی ۱۸/۰۴/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت فواید عامه:

دورنمای ما ایجاد یک شبکه مصون ،موثر و کارای سرک در افغانستان  که شامل شاهراه های منطقوی ، شاهراه های  ملی ، و سرک های ولایتی به شمول پل ها بوده  و یک بخش خیلی عمده سیستم ترانسپورتی را برای مردم نجیب افغانستان تشکیل میدهد،میباشد.

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان.

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از امور مربوطه به باز نگهداشتن و حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ ها در تمامی فصول سال بروی ترافیک به طور ۲۴ ساعته.

وظایف تخصصی:

 1. طرح و ترتیب پلان تقسیم وظایف ۲۴ ساعته برای پرسونل خدماتی به خاطر باز نگهداشتن شاهراه سالنگ ها
 2. اتخاذ تدابیر لازم و به موقع در بازنگهداشتن شاهراه سالنگ ها در تمامی فصول سال بروی ترافیک، جهت حمل ونقل اموال تجاری, عبور و مرور وسایط و عابرین به طور ۲۴ ساعته
 3. اتخاذ تصامیم درجهت برطرف نمودن تمامی عوارض تخنیکی سرک ها، پل ها، پلچک ها, تونل ها وگالری ها توسط تیم کاری موظف با درنظرداشت پلان های از قبل تعین شده
 4. حصول اطمینان از فعال نگهداشتن ماشین آلات و تمامی وسایلیکه برای اجرای کار در ساحه ضروری پنداشته میشود
 5. اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل برف کوچ ها, ریزش سنگها بروی سرک و آبریزه ها
 6. حصول اطمینان از اکمال و تهیه نیازمندی های ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها بخصوص قبل از فراه رسیدن فصل سرما و یخبندان
 7. نظارت و کنترول دوامدار از حفظ و مراقبت امور شاهراه سالنگ ها در تمام فصول سال
 8. مدیریت و نظارت از تطبیق پلانها و تحقق اهداف وزارت در رابطه به باز نگهداشتن شاهراه سالنگ بروی ترافیک

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست حفظ ومراقبت سالنگ ها
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 7. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
 10. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست حفظ ومراقبت سالنگ ها
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوط سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط با اداره ملی مبارزه با حوادث و سایر ادارات ذیربط در جهت تنظیم بهتر امور شاهراه سالنگ ها
 2. تأمین ارتباط با رهبری وزارت جهت تحقق اهداف و تطبیق پلانهای طرح شده

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (انجنیری سیول، انجنیری سرک/سرک سازی، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی) و برای دارنده گان درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (حفظ و مراقبت سرک، سروی سرک، دیزاین سرک و یا سایر موارد مندرج وظایف و مسئولیت­های این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  تجربه مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  تجربه مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. ۳. مهارت­های لازم:
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

۴٫موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم