ریاست حکومتداری شهری ولایت ننگرهار

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست حکومتداری شهری ولایت ننگرهار ۰۰۴۷
 

مشخصات بست:

عنوان بست                      : ریاست حکومتداری شهری ولایت ننگرهار

بســــت                         : دوم

وزارت/اداره                       :  اداره مستقل ارگانهای محل

بخش مربوطه                    : شاروالی

تعداد پست                      : (۱)

موقعیـــت                       : ولایت مربوطه

گزارشدهی به                    : شاروال

گزارشگیری از                    : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۰۵/۱۱/۱۳۹۸  الی  ۱۲/۱۱/۱۳۹۸

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهری جهت تزئید موثریت و پاسخگویی خدمات و افزایش رضایت مردم به منظور تقویت و استحکام مشروعیت نظام.

 صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. حصول اطمینان از ایجاد و تقویت هماهنگی و روابط با موسسات دولتی و غیردولتی ملی و بین المللی، موسسات علمی و تحصیلی و نهاد های جامعه مدنی جهت ارتقای ظرفیت شاروالی و همکاری با شاروالی؛
 3. حصول اطمینان از تهیه و تطبیق برنامه ها جهت ترویج و ترغیب فرهنگ حکومتداری خوب بشمول حکومتداری و خدمت رسانی الکترونیکی و فرهنگ شهرنشینی در بین شهروندان جهت بهبود وضعیت شهری؛
 4. حصول اطمینان از تامین و افزایش مشارکت مردم در پروسه های حکومتداری و انکشاف شهری؛
 5. حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق برنامه ها و میکانیزم ها برای آگاهی رسانی، حسابدهی به شهروندان و مدیریت موثر ویب سایت و صفحات اجتماعی؛
 6. فراهم نمودن زمینه مشارکت جوانان و زنان در برنامه های شهری و ترویج تساوی جنسیت؛
 7. تسهیل روند ایجاد خواهر شهری و عضویت شاروالی در سازمان های داخلی و خارجی؛
 8. نظارت و مراقبت از رسیدگی به شکایات شهروندان و فعالیت منظم و با کیفیت مراکز خدمات مراجعین؛
 9. فراهم نمودن زمینه مشارکت سکتور خصوصی در پروسه های شهری؛
 10. حصول اطمینان از تطبیق و حفظ و مراقبت سیستم های الکترونیکی و دیتابیس ها برای مدیریت بهتر امور شاروالی؛
 11. حصول اطمینان از ارایه خدمات الکترونیکی و دسترسی شهروندان به خدمات؛
 12. ترویج استفاده از کتابخانه آنلاین شاروالی ها در بین کارمندان شاروالی؛
 13. حصول اطمینان از استفاده منظم سیستم MIS در شاروالی؛
 14. همکاری با معینیت شاروالی ها در زمینه دیزاین و راه اندازی خدمت رسانی الکترونیکی، صدور الکترونیکی جواز ها، گفتمان ها و سروی های الکترونیکی؛
 15. انجام مطالعات و تحقیقات در عرصه حکومتداری جهت شناسایی رویکرد ها و تجارب موفق و ارائه پیشنهادات؛
 16. حصول اطمینان از جمع آوری معلومات، احصائیه دقیق، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی و تهیه و ارائه گزارش های کاری؛
 17. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 18. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 19. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 20. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 21. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 22. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 23. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 24. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

—————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حکومتداری خوب، اقتصاد، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، اداره ­تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، ارتباطات، روابط عامه، توسعه پایدار، مدیریت و رهبری، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری، کمپیوتر ساینس و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور حکومتداری ویا تکنالوژی معلوماتی ویا اداری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم