ریاست خدمات

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  لوی حارنوالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خدمات ۰۵۸۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست خدمات

بســــت:                            دوم

وزارت/اداره:                       لوی حارنوالی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                        (۱)

بخش مربوطه:                     ریاست عمومی مالی و اداری – مرستیالی مالی و اداری

گزارشدهی به :                  رئیس عمومی مالی و اداری

گزارش گیر از:                      کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                       اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۳/۰۸/۱۳۹۹ الی ۱۴/۰۸/۱۳۹۹

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت اداره ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، اداره‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد لوی حارنوالی:

لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان جز قوه اجرائیه است، در اجراأت خود مستقل بوده و  مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در پیشگاه محکمه  می باشد. که در مبارزه با جرایم و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مکلفیت قانونی دارد. ساختار تشکیلاتی و اجراأت این اداره  با رعایت اسناد تقنینی و پلان ستراتیژیک اداره  در چهار  بخش(مالی و اداری، تحقیق، تعقیب و نظارت از تنفیذ احکام) تدوین گردیده است. لوی حارنوالی منحیث مدعی العموم در تمام جرایم و به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی، تطبیق قانون، حاکمیت قانون و تقویت سیاست جنائی می باشد نقش بارزی را ایفا می نماید تا با انجام مکلفیت های خود در تمامی نقاط این کشور از طریق ریاست های مرکزی  و ولایتی بتواند عدالت را تامین نماید.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از  امور خدماتی، تعمیرات، ترانسپورت و محاسبه اجناس به منظور عرضه خدمات حمایوی، فراهم آوری تسهیلات لازم و تطبیق بهتر پروژه ها در  ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکردهای تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه مؤثر، شفاف و مثمر.
 2. ارزیابی وضعیت موجود، و سازماندهی نیاز سنجی ها جهت تشخیص مشکلات، چالش ها، و نیازمندی های  خدماتی، تأسیساتی، ترانسپورتی و اجناس ریاست های مرکزی و ولایتی اداره؛
 3. برنامه ریزی به منظور طرح، تدوین و ترتیب پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های خدماتی، تعمیراتی و محاسبه اجناس غرض بلند بردن کیفیت عرضه خدمات در اداره.
 4. نظارت از فراهم آوری خدمات ترانسپورتی، تأمین روغنیات و پرزه جات، توزیع کارت دخول، و طی مراحل اسناد گمرکی و ترافیکی وسایط اداره به منظور عرضه خدمات بهتر.
 5. مدیریت و نظارت از ثبت و راجستر املاک، اجناس و توزیع اجناس به اساس طی مراحل اسناد قانونی و لوازم کاری اداره در مرکز و ولایات جهت استفاده مؤثر آن ها.
 6. نظارت از تنظیم امور صفایی و حفظ و مراقبت (تنظیف، صفائی، ابرسانی، سیستم تهویه، مرکز گرمی، رنگمالی، نجاری ، انرژی برق و ترمیمات) در تمام بخش ها و تأسیسات اداره به منظور جلوگیری از استهلاک قبل از وقت آنها و عرضه خدمات بهتر.
 7. مدیریت امور انجنیری (سروی تخنیکی، دیزاین، برآورد، ترمیمات و حفظ و مراقبت) پروژها، ساختمان ها، تأسیسات اداره در هماهنگی با بخش های مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق درست پروژه ها مطابق پلان و نقشه های دیزاین شده
 8. حصول اطمینان از موجودی اموال و اجناس تحویلخانه، تهیه  لیست مازاد و  طی مراحل اسناد  به منظور تصفیه تحویلخانه  و حفظ و نگهداری اجناس و لوازم.
 9. نظارت از حفظ و مراقبت و حصول اطمینان از تشخیص مشکلات وسایط نقلیه و ترمیم به موقع آن غرض عرضه خدمات بهتر برای تمام بخش های اداره.
 10. حصول اطمینان از تنظیم امور پذیرش، تشریفات طعام خانه و نظارت از جمع آوری عواید حاصله از حق الاشتراک مشترکین طعام خانه.
 11. ارائه طرح ها و مشوره های مفید و مسلکی جهت غنامندی برنامه ها و سهمگیری در پروسه تدارکاتی و عقد قرارداد های ساختمانی  و خدماتی  به منظور ارزیابی شرکت های قراردادی.
 12. ایجاد سیستم های الکترونیکی در هماهنگی با ریاست تکنالوژی معلوماتی به منظور ثبت و نگهداشت اسناد املاکی، اجناس، ساختمانی و کنترول خط سیر وسایط اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی با شعبات مختلف اداره جهت تامین احتیاجات ترانسپورت، تنویر، تهویه، تسخین و غیره امور خدماتی.
 2. ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی و ولایتی بمنظور حصول اطمینان از فعالیت ها و عملکرد موثر آنها.
 3. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷  و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری(مهندسی، شهر سازی، سیول یا ساختمانی)، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، مدیریت، ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات، جامعه شناسی، حکومتداری و یا سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارچ از کشور؛ به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری:حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های ( اداری، اجرائیوی، ترانسپورت، خدمات، هماهنگی، حفظ و مراقبت، امور اجناس، تدارکات و املاک و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 • کاندیدانیکه رشته تحصیلی شان شامل شرایط استخدام مندرج لایحه وظایف نباشد با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت­های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 • مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری
 1. موارد تشویقی :
 • (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت:        کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم