ریاست دیتابیس و مدیریت معلومات

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت دولت در امور شهداء و معلولین  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست دیتابیس و مدیریت معلومات ۰۷۸۷

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست دیتابیس و مدیریت معلومات

بســــت:                       دوم

وزارت/اداره:                     وزارت دولت در امور شهداء و معلولین

بخش مربوطه:                 معاونیت برنامه و هماهنگی / ریاست دیتابیس و مدیریت معلومات

موقعیت بست:                  کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                  معاون برنامه و هماهنگی

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان:          ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ الی ۱۰/۰۴/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه ایجاد، انکشاف، مدیریت و نظارت از سیستم معلوماتی، الکترونیکی ، دیتابس، بایومتریک وجمع آوری اطلاعات وآمار وارقام  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ مدیریت ، تنظیم وانکشاف سیستم الکترونیکی وتنظیم درست دیتابیس وتطبیق بایومتریک ورثه شهدا ومعلولین
۲٫ مدیریت وتنظیم برنامه های HTML، CSS ، JAVA SCRIPT، JQURY ، AJAX و اجرای وظیفه منحیث تحلیل گر سیستم معلومات اداره.
۳٫ مطمئین بودن از موثریت و مفید بودن سیستم معلومات مشمول روش ها و عملکردهای حفاظتی
۴٫ تقویت برنامه های آینده سیستم معلومات اداره و فراهم آوری تسهیلات جهت تهیه گزارشات برای استفاده کننده گان سیستم معلوماتی اداره.
۵٫ مدیریت موثر از استفاده برنامه نویسی تحت ویب ازقبیل PHP با استفاده از فریم ورک CODEIGNITER , LARAVEL. و استفاده کامل ازسیستم مدیریت منابع اطلاعاتی
۶٫ ارزیابی نیازمندی های معلوماتی، اسناد تخنیکی و کابردی سیستم های موجود ومدیریت جمع آوری نیازمندی ها و ارزیابی پروسه های اجرایی؛
۷٫ مدیریت امور دیجیتل سازی معلومات وطرح و دیزاین پروسه های کاری (Process Map) و بهینه سازی ساختاری دیتابیس؛
۸٫ نظارت غرض حصول اطمینان از تطبیق درست سیستم الکترونیکی در سطح واحد های مرکزی و ولایات
۹٫ ارایه و توصیه افزار و استندردهای بین المللی برای تامین امنیت سیستم های معلوماتی، معلومات، شبکه ها و زیربناهای سیستم معلوماتی.
وظایف مدیریتی ۱۰٫ تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
۱۱٫ حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
۱۲٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۱۳٫ تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
۱۴٫ تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
۱۵٫ رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
۱۶٫ رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
۱۷٫ رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
۱۸٫ ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
۱۹٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۲۰٫ برقراری ارتباط با ادارات ذیربط به منظور انکشاف سیستم الکترونیکی وزارت امورشهدا ومعلولین.
۲۱٫ ارتباطات وهماهنگی نزدیک به ریاست ها وآمریت های ولایتی به منظور تنظیم وتطبیق سیتسم الکترونیکی وبایومتریک ورثه شهدا ومعلولین وگرفتن اطلاعات وآمار
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، سیستم های معلوماتی، انجنیری نرم افزار، مدیریت دیتابیس، برنامه نویسی، ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (طرح و دیزاین سیستم های معلوماتی، تحلیل سیستم های معلوماتی، دیجیتل سازی معلومات، انکشاف سیستم های معلوماتی، برنامه نویسی تحت ویب) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات، تصمیم گیری و برنامه های HTML، CSS ، JAVA SCRIPT، JQURY ، AJAX , PHP
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم