ریاست زراعت ولایت پکتیکا، زابل، غزنی، غور، کنر و نیمروز

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (شش بست) رتبه دوم   وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست زراعت ولایت پکتیکا ۰۳۱۹
۲ ریاست زراعت ولایت زابل ۰۳۲۰
۳ ریاست زراعت ولایت غزنی ۰۳۲۱
۴ ریاست زراعت ولایت غور ۰۳۲۲
۵ ریاست زراعت ولایت کنر ۰۳۲۳
۶ ریاست زراعت ولایت نیمروز ۰۳۲۴

مشخصات بست:

عنوان بست                          :  ریاست زراعت ولایت پکتیکا، زابل، غزنی، غور، کنر و نیمروز

بست                                  :  دوم

وزارت/اداره                           :  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

موقعیت                              :  ولایت مربوطه

بخش مربوطه                      :  ریاست زراعت ولایت

تعداد بست                         :  (۶)

گزارش دهی به                   : مقام وزارت

گزارشگیری از                     : کارکنان تحت اثر (

تاریخ نشر وختم اعلان          : ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ – ۰۴/۰۵/۱۳۹۹

 

 

هدف وظیفه: بلند بردن عرضه خدمات بهتر و متوازن در امور زراعت، آبیاری و مالداری و جلب کمک های مالی و تخنیکی دونر ها و موسسات همکار در بخش زراعت در سطح ولایت و ولسوالیهای مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحقیق و مطالعه انکشافات جهانی و منظقوی در بخشهای مختلف تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت استفاده از آنها به منظور عنامندی امور زراعتی در سطح ولایات و ولسوالیها.
 2. نظارت و کنترول از ارائه خدمات زراعتی و تطابق آن با پلان و برنامه های مطروحه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در سطح ولایت و ولسوالی ها.
 3. ترتیب طرح مناسب تخنیکی و نظارتی برای دیپارتمنت های ریاست مربوطه از طریق برنامه های ملی دارای اولویت در سطح ولایت و ولسوالی ها.
 4. مدیریت و نظارت از ارائه کمک های تخنیکی به دهاقین، مالداران و کوچی ها در سطح ولایت.
 5. ارایه مشوره‌ های سودمند در قسمتِ ایجاد و تقویت کوپراتیف‌های زراعتی جدید و فعلی در سطح ولایت.
 6. نظارت دوامدار از فعالیت های بخش های جنگلات، قوریه جات، علفچرها و ساحات حفاظت شده.
 7. فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی دهاقین به تخم های اصلاح شده بذری در سطح ولایت و ولسوالی های مربوطه.
 8. نظارت از امور فعالیت های ترویجی، تحقیقی، کوپراتیفی و حفاظه نباتات در سطح ولایت و ولسوالی های مربوطه.
 9. فراهم آوری تسهیلات به منظور بهبود وضعیت و انکشاف مالداری و صحت حیوانی در سطح ولایت و ولسوالی های مربوطه.
 10. مدیریت، نظارت و حصول اطمینان از امور آبیاری، کانال ها، سربندها و آبریزه ها به منظور استفاده معقول و موثر آب.

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 5. ارزیابی از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملگرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 7. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی اداره مربوطه،
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبر وزارت.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با ادارات، مؤسسات و دونر ها جهت تطبیق مؤثر پروژه های انکشافی وبرنامه های دارای اولویت.

————————————————————————————————————

شرابط استخدام (سطح تحیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی باحد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : زراعت، اگرانومی، باغداری، حفاظه نباتات، کوپراتیف های زارعتی، اقتصاد زارعتی، علوم حیوانی، علوم نباتی و وترنری و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری مرتبط ( امور زراعتی و مالداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست ) از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 • مدیریتی یا تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 • دارندگان تجربه کاری تخصصی مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
 2. . مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیاز برای بست های سوم و چهارم و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : در خواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات خدمات ملکی ارسال ننمایند واجد شرایط شناخته نشده و حق شکایت را ندارند.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم