ریاست زیربنای فزیکی و بهبود اقتصادی بودجه ملی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
  ریاست زیربنای فزیکی و بهبود اقتصادی بودجه ملی ۰۷۹۷

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست زیربنای فزیکی و بهبود اقتصادی بودجه ملی

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                      وزارت مالیه

بخش مربوطه:                  ریاست عمومی بودجه

موقعیت بست:                 کابل

گزارشده به :                   رئیس عمومی بودجه

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ الی ۱۷/۰۵/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

پس منظر :

وزارت مالیه در حال انجام یک روند اصلاحات دگرگون کننده با هدف ساختن نهادینه سازی یک فرهنگ قوی است. وزارت مالیه دارای  رول مرکزی بسطح دولت میباشد. سیستم بودجه کارکردی با سیستم ها و فرایندهای مستحکم که از توسعه و تطبیق سیاست های دولت حمایت می کند، پیش شرط بهبود نتایج برای مردم افغانستان است. روسای  بخش در ریاست عمومی بودجه ملی نقش های کلیدی خط مقدم هستند، و وزیر به دنبال جذب (۳) افراد شایسته به این بستها مهم است.  در پاک کردن روند بودجه رئیس عمومی بودجه با منافع از هر طرف به دنبال منحرف کردن منابع از وظیفه اولیه دولت مواجه است – برای پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق سرمایه گذاری عمومی درخدمات و زیرساخت ها. روسای سکتوری حمایت از مدیر کل بودجه باید بالاترین استانداردهای ممکن را هم از نظر فنی و هم در رفتار شخصی خود تعیین کنند. افغانستان باید اطمینان حاصل کند که هر سرمایه گذاری به جایی می رود که در نظر گرفته شده است و عملکرد وزارت خانه ها، آژانس ها و شرکت های دولتی به طور مداوم عملکرد آنها را بهبود می بخشد. وزارت مالیه باید بالاترین استاندارد ممکن را تعیین کند.

وزارت مالیه بر بنیاد مردم آن ساخته شده است. وزارت مالیه به دنبال کارکنان مسلکی با بالاترین سطح تعهد وفاداری برای رسیدگی به چالش های اصلاحات وریفورمهای پلان شده است.

درخواست ها از نامزدهای مناسب: که دارای ویژگی های رهبری، تعهد به یک سیستم بودجه پاک بدون فساد، و مهارت های فنی لازم در مدیریت مالی عمومی دعوت می شوند. تیم بودجه به ویژه تیم سکتورها باید مسئولین اصلی بودجه باشند، تنها اطمینان از ایده های سیاستی است که با اولویت های دولت همسو هستند، و با دقت تجزیه، تحلیل و ارزیابی شده اند و در روند بودجه مد نظر گرفته شده است و منابع اختصاص داده شده است که در آن آنها بیشترین تاثیر را داشته باشد. هیچ جاه برای مصامحه نمی تواند وجود داشته باشد، روسای سکتوری باید به رییس عومی بودجه و در نهایت وزیر کمک کنند تا اطمینان حاصل کنند که سیاست تخصیص منابع را پیش می برد، با تحمل صفری برای معاملات انجام شده با منافع تعیین شده.

یک اصلاح مهم این خواهد بود که اطمینان حاصل شود که یک چشم انداز میان مدت در بودجه و اهداف عملکرد مالی و غیر مالی منتشر شده در بودجه منعکس شده است. و این که آنها به وضوح توسط کسانی که مورد نیاز برای اجرای سیاست مربوطه درک می شوند، و گزارش عملکرد مالی قابل اعتماد و به موقع است. روسای سکتوری بخش هیچ تحملی و گذشت نسبت به فساد یا عملکرد ضعیف تیم بودجه، مشاوران ملی یا بین المللی و کمک های فنی نخواهند داشت.

هدف اساسی وزارت مالیه در روند اصلاحات این است که وجوه عامه برای مردم کار کند. برای این کار وزارت به روسای  برجسته در ریاست عمومی بودجه نیاز دارد. روسای بخشهای جدید باید دارای اوصاف استراتژیک، تحلیلی و نشان دادن توانایی فکر انتقادی و برقراری ارتباط دیپلماتیک بطرز رک و پوست کنده باشند.  دانش در مورد بهترین شیوه ها در امور مالی و حسابداری عمومی و قانون گذاری مالی عمومی افغانستان مهم است اما می تواند در مرور زمان از طریق حمایت اختصاصی توسعه یابد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف وظیفه: ترتیب بودجه ملی به شیوه ستندرد و معیارات پذیرفته شده با در نظر داشت شرایط کشور وامکانات مالی، تحلیل و ارزیابی طرح های پیشنهادی بودجه وزارت خانه ها و ادارات دولتی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • مدیریت روند اصلاحات و ریفورم بودجه در سطح سکتور مربوط و حمایت از تیم رهبری در وزارت مالیه در حرکت واگذاری دور از ترتیب بودجه مبتنی بر حراج (چانه زنی ها)  و اجرای عملکرد بر ترتیب بودجه مبتنی بر پالیسی بودجوی دولت؛
 • همکاری با رئیس عمومی بودجه و تیم رهبری شان در تبدیل فرهنگ اداری ریاست بودجه به شکلی که توجه زیاد بالای موضوعات پالیسی و شواهد صورت گیرد بجای فساد سیستماتیک؛
 • رهنمایی و مدیریت یک تیم عالی نمایشی و حرفه ای از سکتور منیجرها و تحلیلگران متعهد به حکومتداری خوب و از بین بردن فساد در بودجه؛
 • همکاری با رییس عمومی و رهبری وزارت در تعیین و به دست آوردن پالیسی بودجه ملی؛
 • همکاری با وزارتخانه ها، ادارات ، و شرکت های دولتی برای توضیح روند بودجه جدید و تسریع در اجرا و انطباق با قوانین و رویه های جدید.
 • نگهداری و تقویه قانون امور مالی و مصارف عامه در هماهنگی با تجارب خوب جهانی؛
 • حصول اطمینان از حفظ و مد نظر گرفتن، تقسیم اوقات بودجه در روند بودجه سازی؛
 • به دست آوردن اهداف عملکرد تعیین شده توسط رییس عمومی بودجه در نشریه های جریان و آخرسال؛
 • ایجاد و استفاده معقول از ابزار و سیستم های هوش مالی در بخش بودجه؛

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 • حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 • انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 • رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 • رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور.

—————————————————————————————————————–

  شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته ‌های ( اقتصاد، اداره عامه، مدیریت مالی، اداره تجارت، حسابداری ACCA,CISA،CA، CIA, CPA) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( امور مالی، بودجه ) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دوکتورا.

 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌ های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
 • مهارت های رهبری، اعتماد به نفس شخصی و حرفه ای، یکپارچگی وصداقت.
 • تجارب مدیریتی با الخصوص در محیط سکتور دولتی.
 • تجربه و دانش امور مالی و مصارف عامه در سکتور دولتی بسطح کشور و بین المللی، با در نظرداشت قانون امور مالی ومصارف عامه با شمول فرصتها، نقاط ضعف وخلا ها.
 • آگاهی از/ تجربه با تجزیه و تحلیل مالی و روش های پیش بینی شده.
 • تقدیر از ابزارهای پیشرفته هوشمند مالی و استانداردهای حسابداری بخش دولتی.
 • مهارت های ارتباطی برجسته (کلامی و کتبی).

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم