ریاست صنایع ثقیله

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت صنعت و تجارت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست صنایع ثقیله ۰۵۱۷-۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                 ریاست صنایع ثقیله

بســــت:                      دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:                  وزارت صنعت و تجارت

بخش مربوطه:                 معینیت امور صنعت و تجارت

موقعیت بست:                کابل

گزارشده به :                  رئیس عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۵/۰۲/۱۴۰۰

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت صنعت و تجارت:

وزارت صنعت و تجارت یک نهاد پالیسی ساز است که در راستای تحقق اهدافی چون فراهم سازی سهولت ها برای سرمایه گذاران،‌  افزایش صادرات، ورشد صنعت برای افزایش تولیدات داخلی با همکاری نزدیکی سکتور خصوصی فعالیت می نماید.  این نهاد سه اصل اساسی جهت رسیدن به اهدافش خویش تعریف نموده است. (۱)رشد فضای سرمایه گذاری با آوردن اصلاحات اساسی در قوانین، پالیسی ها و طرزالعمل ها، (۲) تبدیل نمودن افغانستان از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده، (۳) رشد صنعت با فراهم سازی سهولت های چون توزیع زمین برای صنعت گذاران در پارکهای صنعتی.

 

هدف وظیفه:

سازماندهی امور تخنیکی مومسسات تولیدی صنایع ثقیله جهت بالا بردن کیفیت تولیدات و انکشاف صنایع ثقیله در مطابقت با پالیسی صنایع در چوکات استراتیژی وزارت.

وظایف تخصصی بست:

 • شناسایی صنایع ثقیله افغانستان بر اساس طبقه بندی استندرد فعالیت های اقتصادی جهانی سازمان ملل (ISIC)
 • تدوین سالانه استراتیژی انکشافی صنایع ثقیله به منظور انکشاف صنعتی سازی صنایع ثقیله
 • اجراء تحقیق و تسوید پالیسی بالای شیوه های انکشاف صنایع ثقیله و مدل های قابل تطبیق آن در افغانستان همانند (مدل پورتر، مدل زنجیره ارزش، مدل انکشاف صادرات) و اجرای مطالعات موردی صنعتی سازی کشور های در حال توسعه بالای صنایع ثقیله مثال (کشور های شرق آسیا)
 • تحلیل تخنیکی شرکت های صنایع ثقیله، صدور جواز، واردات ماشین آلات و صدور سایر جوازهای مربوطه حسب قوانین و طرزالعمل ها، همکاری با شرکت ها جهت شناسایی ماشین آلات مطلوب برای صنایع ثقیله
 • رئیس عمومی صنایع ثقیله به فوکل پاینت بین شرکت های صنایع ثقیله افغانستان عمل مینماید، تدوین سند معیاری شکایت و ثبت هر مشکل در دیتابیس، منحیث مدافع سکتور صنعت ثقیله در داخل با ادارات وزارت صنعت و تجارت (پارک های صنعتی، هماهنگی آتشه ها) و در بیرون با سایر نهاد های دولتی، عمل می نماید
 • اداره و کنترول تمام فعالیت های امور تخنیکی و میخانیکی جهت اجرا و فراهم آوری خدمات تخنیکی بصورت معیاری
 • ارایه مشوره در مورد مسایل مربوط به امور صنایع ثقیله جهت بهبود امور تخنیکی و تولیدی و انکشاف صنایع ثقیله در مطابقت با پالیسی صنایع
 • نظارت و سازماندهی امور تولیدی و تخنیکی موسسات تولیدی و جستجوی راه حل ها جهت بهبود امور
 • مراقبت از وضع تخنیک ایمنی، اطفائیوی، ترمیماتی، تعویض تکنالوژی جدید در موسسات صنعتی جهت رشد کیفیت و کاهش هزینه
 • نظارت و استفاده از سیستم های تحلیلی و تخنیکی جهت دریافت راه های حل برای مشکلات فروشنده گان، تولید کننده گان و رشد تولیدات با کیفیت
 • داشتن معلومات و دانش در مورد موضوعات جدید تخنیکی، ماشین آلات، وسایل و پیشنهاد ایجاد سیستم های جدید که برای بلند بردن کیفیت کاری بخش تخنیکی مهم اند
 • اجرا و فراهم آوری خدمات تخنیکی و همکاری با بخش مدیریتی در ترتیب پالیسی و نظارت از خریداری وسایل، عوض نمودن پرزه جات مربوط به ماشین آلات، ترمیمات و مراقبت
 • بازدید از ماهوار از فابریکات تولیدی محلی جهت نظارت و ارزیابی اجراات سکتور صنعت، هماهنگی تطبیق استراتیژی صنعتی سازی با نهاد های مربوطه، هماهنگی با نهاد های تعلیمی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سایر نهاد های تعلیمی جهت حصول اطمینان و هماهنگی بین ضروریات جذب در صنعت و برنامه های آموزشی تعلیمی
 • بازدید از فابریکات صنایع ثقیله در ولایات جهت رسیده گی به مشکلات و فراهم سازی راه حل ها
 • تهیه دیتابیس شرکت های صنایع ثقیله در سراسر افغانستان، معلومات شرکت ها باید حاوی نوع فعالیت، تولید، سرمایه گذاری و تعداد کارمندان باشد

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات وزارت صنعت و تجارت جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان های بخش ریاست صنایع ثقیله
 3. رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعیین شده
 7. تامین شفافیت و حسابدهی از اجراات کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و به موقع
 9. ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقاء ظرفیت
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط با جوانب ذیربط در جهت تسهیل برنامه ها و پروژه ها به منظور بالا بردن کیفیت تولیدات و مدرنیزه سازی تجهیزات تخنیکی موسسات صنعتی
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با کارکنان تحت اثر، بخش های مربوطه و سایر بخش های مرتبط داخلی و خارج اداره جهت حصول اهداف متوقعه.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه ، اداره تجارت، اداره عامه، اقتصاد، تجارت، حقوق، انکشاف سکتور خصوصی، مدیریت بازاریابی، تجارت بین الملل و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

 1. تجربه کاری:

حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های (صنعت، انکشاف تجارتی، انکشاف صنایع، حمایت سکتور خصوصی، سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خصوصی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت:  کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

 1. Pingback: Ministry Of Industry And Trade, Department Of Heavy Industry | AsanWazifa

Comments are closed.