ریاست صنعت و تجارت ولایات (هرات، کندز، ننگرهار، نیمروز)

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (چهار بست) رتبه دوم    وزارت صنعت و تجارت  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست صنعت و تجارت ولایت هرات ۰۸۵۹
۲ ریاست صنعت و تجارت ولایت کندز ۰۳۷۸-۲
۳ ریاست صنعت و تجارت ولایت ننگرهار ۰۳۳۴-۲
۴ ریاست صنعت و تجارت ولایت نیمروز ۰۸۶۰

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست صنعت و تجارت ولایات (هرات، کندز، ننگرهار، نیمروز)

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۴)

وزارت/اداره:              وزارت صنعت و تجارت

موقعیــت:                ولایات مربوطه

گزارشده به:                مقام وزارت

گزارشگیر از:               کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:   ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

 

هدف: تنظیم و مدیریت تمام امور مربوطه در سطح ولایت.

 

مسئولیت‏ های کلیدی: رئیس صنعت و تجارت ولایت

 • جوازدهی: اِعمال نظارت بر روند صدور و تمدید جوازهای فعالیت برای شرکت‏ها در سطح ولایت. ارسال تمام درخواست‏های تصدیق جواز به ریاست ثبت مرکزی. ایجاد هماهنگی با ریاست ثبت مرکزی بمنظور حصول اطمینان از این که ریاست صنعت و تجارت در ولایت با دیتابس ریاست ثبت مرکزی بشکل الکترونیکی وصل است.
 • پارک‏های صنعتی: اِعمال نظارت بر روند انکشاف و حفظ و مراقبت از هر پارک صنعتی‏ای که در ولایت واقع شده است. هماهنگی نزدیک با ریاست‏های پارک‏های صنعتی. ارائه گزارشات ماهانه راجع به وضعیت پارک‏های صنعتی به ریاست پارک‏های صنعتی، بشمول تصاویر آن.
 • سهم‏گیری سکتور خصوصی: تعامل با نمایندگان سکتور خصوصی در سطح ولایت بمنظور دانستن محدودیت‏های کلیدی و فرصت‏های بازار بشکل واضح. پیگیری و حصول اطمینان از این که ریاست‏های مرکزی از تمام موضوعات و فرصت‏های موجود در سطح ولایت آگاهی دارند.

 

مدیریت

 • پلان‏های سالانه: تدوین پلان کاری سالانه عمومی برای ریاست صنعت و تجارت ولایت. تدوین پلان کاری سالانه برای هر یک از کارمندان این ریاست. ارزیابی ربعوار عملکرد هر یک از کارمندان این ریاست جهت تطابق آن با پلان کاری.
 • طرزالعمل‏ها: حصول اطمینان از تطبیق تمام طرزالعمل‏های مربوطه وزارت صنعت و تجارت در سطح ولایت.
 • آموزش: تدوین برنامه‏های آموزشی ماهانه برای تمام کارمندان جهت ارتقاء ظرفیت‏ آنان.
 • فعالیت‏ها: تدوین تقویم‏های کاری سالانه برای تمام فعالیت‏های ریاست حمایت واحد هماهنگی امور ولایتی، بر حسب ماهوار.
 • معیارهای ارزیابی: تعیین اهداف و شاخص‏های مشخص بمنظور ارزیابی عملکرد ریاست.
 • بودجه: تهیه و ترتیب بودجه عملیاتی و انکشافی سالانه ریاست، بر حسب ماهوار، کود و نوع فعالیت.

 

هماهنگی

 • در سطح داخلی: دایر نمودن جلسات ماهانه با کارمندان.
 • در سطح بیرونی: دایر نمودن حداقل یک جلسه در هفته با تجار و صنعتکاران.

 

تخنیکی/ گزارش‏دهی

 • تخنیکی: ایجاد یک دیتابس و کاربُرد آن برای درج و ثبت معلومات مهم مربوط به امور تجارت و صنعت در سطح ولایت.
 • گزارش‏دهی: تهیه و ترتیب گزارش خلاصه ماهانه راجع به وضعیت، شاخص‏ها و مسائل کلیدی فعالیت‏های واحد ولایتی و ارسال آن به آمریت هماهنگی امور ولایتی.

 

درجه تحصیل، تجربه کاری و مهارت‏ها

حداقل معیارها برای احراز این بست در ماده‏های ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی مشخص شده است.

 

تحصیلات

 • داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه و یا سایر رشته های مرتبط و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

 

تجربه

 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور تجارتی ویا اقتصادی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

 

مهارت ‏ها

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 • توانایی تدوین و نوشتن استراتیژی‏های مختصر.
 • برخورداری از مهارت‎‏های عالی در عرصه‏ انجام تحقیق.
 • قابلیت‏های مدیریتی بمنظور مدیریت یک تیم بزرگ در سطح ریاست.
 • توانایی مدیریت روابط با جوانب ذیدخل متعدد، بشمول سایر شعبات وزارت صنعت و تجارت، ادارات دولتی، سکتور خصوصی و جوانب ذیدخل بین‏المللی.
 • توانایی استفاده از نرم افزارهای رایج، از جمله ایمیل، مایکروسافت آفیس و ایجاد دیتابس در برنامه اکسل.
 • داشتن ابتکار عمل جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم