ریاست طرح قوانین و انکشاف پالیسی بیمه ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست طرح قوانین و انکشاف پالیسی بیمه ها                                                                      ۰۴۶۷

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست طرح قوانین و انکشاف پالیسی بیمه ها

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت مالیه

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۱۴/۹/۱۳۹۷ الی ۲۷/۹/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

انکشاف امور مسلکی بیمه و نظارت از فعالیت های آن در کشور غرض بهبود امور در چارچوب قوانین و مقررات.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:.

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت دستیابی به اهداف تعین شده.
 1. ارتباط با ادارات و انجمن های  بین المللی بیمه جهت تغییرات وارده درعرصه قوانین بیمه ای و جایگزین ساختن ان در قوانین ومقررات بیمه کشور با در نظر داشت پروسیجر قانونی.
 2. تدویر جلسات سازنده عندالضرورت پیرامون مسایل حقوقی و قانونی بیمه در جهت رفع معضلات کاری.
 3. ترتیب پلان نظارتی از اجرا وچگونگی تطبیق قوانین عرصه بیمه به منظورتوسعه و بهبود امور.
 4. تلاش درجهت تطبیق وعملی شدن قوانین، مقررات وطرزالعمل نافذه بیمه.
 5. جمع آوری و ارشیف نظریات دیدگاه های ادارات، همکار و شرکت های بیمه غرض وارد نمودن تغییرات حین بازنگری انکشاف قوانین، مقررات و طرزالعمل های بیمه.
 6. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه.
 7. رهبری و ارائیه معلومات بموقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال ومقرره طرز سلوک درساحه کاری مربوطه.
 9. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه در موقع ضرورت به رنبری وزارت از فعالیت و دستاورد های ریاست مربوطه.
 1. اجرای سایر وظایف مرتبط بوظیفه که ازطرف مسولین ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، علوم سیاسی، پالسی اداره عامه، حقوق، اداره عامه، انکشاف پالیسی، مدیریت عمومی و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر آن ترجیح داده میشود.
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور اقتصادی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم