ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی ۰۲۳۴-۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی

بســــت:                    دوم

وزارت/اداره: وزارت ترانسپورت

موقعیت بست:            کابل

تعداد بست:              (۱)

بخش مربوطه:           معینیت پالیسی و تخنیکی

گزارشدهی به :           معین پالیسی و تخنیکی

گزارش گیر از:          کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:            اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۶/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۶/۰۲/۱۴۰۰

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت ترانسپورت:

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصئون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشور میباشد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت ازعرضه خدماتی ترانسپورتی، طرح پالیسی ها، طرزالعمل ها به هدف تنظیم انتقالات، خدمات ترانسپورتی و تمام امور ترانسپورتی در سطح ملی و منطقه ای و تطبیق تمام قوانین، فرامین و مقررات نافذه ترانسپورت جاده.

وظایف تخصصی:

 1. طرح و تطبیق پالیسی ها، لوایح، طرزالعمل ها و پلان های قابل تطبیق جهت بهبود عرضه خدمات ترانسپورت زمینی
 2. مدیریت طرح پلان های انتقالاتی، حمل و نقل و نظارت از تطبیق اجرای آن
 3. نظارت از تطبیق قوانین، فرامین، مقررات، پالیسی ها، لوایح و طرزالعمل های ترانسپورتی
 4. طرح پالیسی های جامع جهت استندرد سازی شرکت های ترانسپورتی مطابق قانون و نظارت از آن
 5. طرح پلان های تطبیقی کنوانیسون بین المللی حمل و نقل جاده ئی
 6. ارائه مشوره های عملی و کار بردی جهت الکترونیکی سازی خدمات ترانسپورتی

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه
 2. اشتراک در جلسات ملی و بین المللی به منظور کسب تجارب جدید و استفاده از آن در برنامه های کاری و نوآوری عرضه خدمات ترانسپورتی
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی جهت انکشاف سکتور ترانسپورت و بهبود عرضه خدمات

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (ترانسپورتیشن (حمل و نقل)، انجینری، اقتصاد، پالیسی، اداره عامه، منیجمنت و پلان گذاری و اداره و مدیریت) و یا سایر رشته های مرتبط و برای دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت پروژه های حمل و نقل، تنظیم امور ترانسپورت، پالیسی سازی و پلانگذری، مدیریت ترانسپورت و یا سایر وظایف مرتبط مندرج لایحه وظیفه)
  • مدیریتی و تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،
  • مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال دریکی از بخش­های ذکر شده،

مهارت­های لازم

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

 1. Pingback: Ministry Of Transport, Department Of Transportation Services | AsanWazifa

Comments are closed.