ریاست عمومی تفتیش عملکرد و خاص

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی تفتیش عملکرد و خاص ۰۴۶۵-۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست عمومی تفتیش عملکرد و خاص

بســــت:                         اول

وزارت/اداره:                       اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه:                   ریاست عمومی تفتیش عملکرد و خاص

موقعیت بست:                    کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                  مقام اداره

گزارش گیر از:                    مطابق به ساختار تشکیلاتی

اندازه معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ الی ۳۱/۰۱/۱۴۰۰

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال ۱۳۰۰ هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI  ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

هدف وظیفه:

مدیریت، رهبری و نظارت از طرح و تطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست های تفتیش عملکرد و خاص و همچنین مدیریت و نظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین و معیارهای ملی و بین المللی.

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی و همکاری با رئیس عمومی در اجرای وظایف محوله و کارهای روزمره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. نظارت از پلان گذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها، پلانهای ستراتیژیک، بنچمارک ها و سایر پلانهای دیگر تفتیش عملکرد و خاص در سطح اداره
 3. نظارت، فراهم آوری تسهیلات در جهت شناسائی حدود و ساحه های تحت پوشش تفتیش های عملکرد، تفتیش  های خاص و محیط زیست، نظارت در طرح و ترتیب لست و مشخصات مراجع قابل تفتیش ، موضوع تفتیش ، سیستم های قابل تفتیش  به اساس چهارچوب و معیار های بین المللی ایسای و صلاحیت های اداره عالی تفتیش  و شریک نمودن آن به ریاست پالیسی و پلان به منظور طرح پلان تفتیش  سالانه .
 4. نظارت و حصول اطمینان از پیگیری و تطبیق سفارش های تفتیش های قبلی به گونه موثر، مستند و مدلل.
 5. نظارت و فراهم آوری تسهیلات به منظور پلانگذاری مطالعه قبلی روی موضوعات انتخاب شده تفتیش، تهیه گزارش پیرامون امکان پذیری، قابلیت تفتیش، حدود و ساحه تفتیش، مشکلات و اهمیت موضوع تفتیش، روش تفتیش و سایر معلومات مرتبط به منظور اولویت بندی موضوعات (تاپیک ها) تفتیش  عملکرد، محیط زیست و خاص.
 6. نظارت و فراهم آوری تسهیلات در جهت طرح و ترتیب پلان تفتیش، استراتیژی و طرح پلان تفتیش (ADM) به اساس ارزیابی خطر در مطابقت به نتایج مطالعه قبلی، درک و شناخت مرجع، موضوع تفتیش، سیستم های کنترول داخلی، چهارچوب قابل تطبیق حسابداری و گزارشدهی، تفاهمنامه های مالی دونر ها، ارزیابی خطرات و معیار سطح اهمیت و سایر مقتضیات.
 7. نظارت و فراهم آوری تسهیلات به منظور تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان تفتیش و اجرای تفتیش، مستند سازی روند تفتیش، جمع آوری و مستند سازی شواهد و مدارک کافی، مناسب و مرتبط.
 8. حصول اطمینان از تطبیق اوراق کاری تفتیش، رهنمود تفتیش عملکرد در تمامی مراحل تفتیش، ترتیب و تنظیم دوسیه تفتیش به منظور مرور و  ارزیابی مستقل.
 9. حصول اطمینان در ارائه معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به مقام ذیصلاح اداره عالی تفتیش جهت اتخاذ تصامیم و اقدامات بعدی.
 10. نظارت و حصول اطمینان از ترتیب گزارش نتایج تفتیش  به اساس یافته ها، شواهد و مدارک کافی و موثق و شریک نمودن آن با مرجع تحت تفتیش و اخذ پاسخ مرجع.
 11. حصول اطمینان و نظارت در ترتیب و ارسال گزارش های تفتیش  عملکرد، محیط زیست و خاص به اساس نتایج یافته ها، شواهد و مدارک معتبر و کافی، شریک نمودن آن به مقام اداره عالی تفتیش  جهت تا‎ییدی قبل از شریک ساختن با ریاست جمهوری و شورای ملی.
 12. نظارت و فراهم آوری تسهیلات در جهت پلانگذاری، اجرا، گزارشدهی و پیگیری تفتیش های خاص مربوط به رعایت قوانین و مقررات روی موضوعات و ساحات مشخص شده برای تفتیش  از جانب ذینفعان و حصول اطمینان از ارسال به موقع گزارش های مربوطه به مقام اداره عالی تفتیش  جهت تایید و ارسال به موقع آن به ذینفعان مربوطه.
 13. نظارت از روند و میکانیزم کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش ، مستند سازی نتایج مرور و بازنگری های انجام شده به شمول نواقص و تفاوت های به ملاحظه رسیده در هر مرحله بازنگری.
 14. تسهیل و نظارت از پیگیری یافته ها و سفارش های تفتیش ها به اساس سیستم پیگیری موجود در اداره و ارائه گزارش از تطبیق میکانیزم پیگیری در مطابق به سیستم مدیریت اطلاعات تفتیش  (AMIS) اداره عالی تفتیش .
 15. نظارت از اجرای تفتیش های مشارکتی اداره عالی تفتیش ، مطابق با ابتکار عمل و تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مشارکت دولتداری باز (OGP) و پالیسی ها و دستوالعمل های اداره عالی تفتیش .
 16. همکاری و سهم گیری فعال به منظور انکشاف و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش ، فعالیت در جهت منافع عامه، شفافیت و حسابدهی در بخش های مدیریت مالی، عرضه خدمات و عملکرد در مرجع تحت تفتیش .

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
 2. اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی اداره و انجام وظایف به وقت و زمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار
 4. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده
 5. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت اثر
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات و هماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش، دونرها، و وزارت مالیه و سایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق و تطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست تفتیش مساعدتها با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی و تامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش و شریک ساختن تجارت و مشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری و تحت پوشش قرار دادن تفتیش های جدید (نوظهور)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری : 

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: تفتیش، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق، اداره و تجارت، مدیریت مالی وحسابی، ACCA، CPAو CA و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های ذکر شده ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش ها (تفتیش، امور مالی، تحقیق و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
  • مدیریتی یا تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و لسان انگلیسی
 2. تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت لازم در تصمیم گیری، پلان گذاری ارتباطات و گزارش نویسی

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت: در صورتیکه کاندیدان اسناد مورد ضرورت این بست را بصورت واضح، شفاف و مکمل به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نشده و حق شکایت ندارند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

 1. Pingback: General Directorate Of Performance And Special Audits | AsanWazifa

Comments are closed.