ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند، شمال بلخ و پنج آمو کندز

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (سه بست) رتبه اول اداره ملی تنظیم اور آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند ۰۱۱۶-۱
  ریاست عمومی حوزه دریایی شمال بلخ ۰۱۱۷-۱
  ریاست عمومی حوزه دریایی پنج آمو کندز ۰۱۱۸-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند، شمال بلخ و پنج آمو کندز

بســــت:                           اول

وزارت/اداره:                   اداره ملی تنظیم امور آب

بخش مربوطه:                 معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۳)

بخش مربوطه:                 ریاست عمومی حوزه دریائی

گزارشدهی به :                معاون تخنیکی

گزارش گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۸/۰۴/۱۳۹۹

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره ملی تنظیم امور آب:

از دیر زمان مدیریت و ساخت تأسیسات آبی در افغانستان مروّج بوده و تا به امروز تأسیسات تاریخی مدیریت آب از عصر تیموریان در هرات، بابری ها در کابل، غوریان در غورات، غزنویان در غزنی و دیگر نقاط کشور به جا مانده است. اولین دستگاه برق آبی در زمان اعلی حضرت امیر حبیب الله خان در جبل السراج به تولید آغاز نمود که برق آن جهت تنویر شهر کابل استفاده می‌شد و بعدها بند چک وردک، نغلو و ماهیپر نیز ساخته شد.

ادارۀ ملی تنظیم امور آب یکی از مهم‌ترین ادارات سکتوری در سطح کشور می باشد. این اداره به نام های وزارت آب و برق، آبیاری و منابع آب، انرژی و آب و غیره فعالیت می نمود که در اواخر سال ۱۳۹۸ به اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به ادارۀ ملی تنظیم امور آب مسمی گردیده و مکلف به مدیریت، ساخت، حفظ و مراقبت از تأسیسات منابع آب و در محدوده امکانات مهارکردن آب های جاری کشور گردیده است.

این اداره نظر به قانون وظیفۀ مدیریت همه جانبه منابع آب، مطالعات امکان‌سنجی، سروی تخنیکی، دیزاین، نظارت و ساخت تمامی ساختمان ها و تأسیسات آبی شامل بندها، کانال های عمومی، سربند ها، زابر ها، تحکیمات سواحل و سایر ساختمان های هایدرولیکی را در مسیر دریاها و کانال ها در تمامی مناطق کشور به عهده دارد. در عین زمان با استفاده از اصول مدیریت همه‌جانبه منابع آب، ایجاد نهادهای مدیریتی منابع آب و تقسیمات جغرافیایی کشور به پنج حوزه عمومی دریایی و سی ‌وپنج حوزۀ فرعی دریایی، حفظ و مراقبت تأسیسات جدید و سیستم‌های عنعنوی، از وظایف اصلی این اداره است.

طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی منابع آب، قوانین و مقرارت، حفاظت از آب، حل منازعات آب، صدور جواز فعالیت و اجازه‌نامۀ استفاده از منابع آب، نصب، نظارت، تحلیل و پیشگویی‌های سیلاب و خشکسالی از محصول استیشن‌های نصب‌ شدۀ این نهاد در سرتاسر کشور از دیگر وظایف این اداره می باشد.

این اداره از سهمیه‌بندی آب جهت استفاده و مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی حراست نموده، تلاش می‌کند تا به منظور رشد اقتصادی، سیاسی و رفاه اجتماعی، منابع آبی کشور را مهار و به شکل بهینه از آن برای تأمین آب‌ های آشامیدنی، مواشی، زراعت، محیط زیست، صنعت، تجارت و سایر استفاده‌ها فراهم سازد.

هدف وظیفه:

مدیریت و رهبری امور تخنیکی و اداری حوزه های فرعی دریائی مربوطه به منظور تامین و دسترسی به آب مطمئن جهت کاهش فقر با رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بهبود سطح زندگی مردم، انکشاف و مدیریت همه جانبه منابع آب و استفاده موثر از آن

 

وظایف تخصصی بست:

 1. رهبری و مدیریت تحلیل وضعیت کلی جغرافیایی آبی حوزه دریائی مربوط، تاسیسات موجود و استیشن های آبی
 2. رهبری و مدیریت بودجه سازی، توزیع و تخصیص آب حوزه مربوطه به استفاده کننده گان برای مقاصد مختلف با در نظر داشت معقولیت اقتصادی
 3. رهبری و مدیریت طرح و تطبیق  ماستر پلان حوزه دریائی، ترتیب پلان های سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت
 4. رهبری و نظارت نقشه برداری، دیزاین، سروی و مطالعات تخنیکی از زیر ساخت ها و تاسیسات آبی و ترتیب کانسپت ها و طرح های جامع جهت حفاظت و بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی
 5. رهبری و مدیریت برنامه های استراتیژیک (تحکیمات، کانال ها و چک دم ها)، حل منازعات آبی، ایجاد انجمن ها و حفظ و مراقبت تاسیسات آبی
 6. رهبری و مدیریت سیستم های پیشبینی و هشدار دهی حواث طبیعی (خشکسالی، سیلاب) در حوزه های فرعی مربوطه
 7. مدیریت منابع مالی و بشری و بسیج آن جهت سرمایه گذاری بالای تاسیسات منابع آب با در نظر داشت معقولیت اقتصادی

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی معینیت آب جهت حصول اطمینان از تحقق آن وفق اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوط
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی درهماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از پیشبرد امور مربوط به ریاست
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می شود

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی و فراهم آوری تسهیلات لازم به حوزه های فرعی دریائی مربوطه
 2. تامین روابط کاری با نهاد های ذیدخل جهت حل منازعات آبی و انجنیری ساختن حقابه های عنعنوی
 3. رهبری کمیسیون ها، کمیته ها و جلسات شورا های حوزه های دریائی بمنظور رفع مشکلات، تنظیم و تخصیص دقیق منابع آب

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت و انجنیری منابع آب، هایدروتخنیک، سیول، هایدرولوژی، هایدرومتیورولوژی، هایدروجیولوژی و سایر رشته های مرتبط از داخل و خارج کشور و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت منابع آب، انجنیری منابع آب، تاسیسات پروژه های آب، تخصصی مسلکی اکادمیک، تحقیقی بخش آب، امور ساختمانی، پروژه های زیر بنایی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف)
 • مدیریتی یا تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 • دارندگان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت­های لازم

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص باعث عدم اجرای وظیفه نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم