ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات اب

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  اداره ملی تنظیم اور آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات اب ۰۲۳۹-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات اب

بســــت:                          اول

وزارت/اداره:                   اداره ملی تنظیم امور آب

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                 معاونیت تخنیکی

گزارشدهی به :                معاون تخنیکی

گزارش گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۸/۰۴/۱۳۹۹

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد ادارۀ ملی تنظیم امور آب:

از دیر زمان مدیریت و ساخت تأسیسات آبی در افغانستان مروّج بوده و تا به امروز تأسیسات تاریخی مدیریت آب از عصر تیموریان در هرات، بابری ها در کابل، غوریان در غورات، غزنویان در غزنی و دیگر نقاط کشور به جا مانده است. اولین دستگاه برق آبی در زمان اعلی حضرت امیر حبیب الله خان در جبل السراج به تولید آغاز نمود که برق آن جهت تنویر شهر کابل استفاده می‌شد و بعدها بند چک وردک، نغلو و ماهیپر نیز ساخته شد.

ادارۀ ملی تنظیم امور آب یکی از مهم‌ترین ادارات سکتوری در سطح کشور می باشد. این اداره به نام های وزارت آب و برق، آبیاری و منابع آب، انرژی و آب و غیره فعالیت می نمود که در اواخر سال ۱۳۹۸ به اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به ادارۀ ملی تنظیم امور آب مسمی گردیده و مکلف به مدیریت، ساخت، حفظ و مراقبت از تأسیسات منابع آب و در محدوده امکانات مهارکردن آب های جاری کشور گردیده است.

این اداره نظر به قانون وظیفۀ مدیریت همه جانبه منابع آب، مطالعات امکان‌سنجی، سروی تخنیکی، دیزاین، نظارت و ساخت تمامی ساختمان ها و تأسیسات آبی شامل بندها، کانال های عمومی، سربند ها، زابر ها، تحکیمات سواحل و سایر ساختمان های هایدرولیکی را در مسیر دریاها و کانال ها در تمامی مناطق کشور به عهده دارد. در عین زمان با استفاده از اصول مدیریت همه‌جانبه منابع آب، ایجاد نهادهای مدیریتی منابع آب و تقسیمات جغرافیایی کشور به پنج حوزه عمومی دریایی و سی ‌وپنج حوزۀ فرعی دریایی، حفظ و مراقبت تأسیسات جدید و سیستم‌های عنعنوی، از وظایف اصلی این اداره است.

طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی منابع آب، قوانین و مقرارت، حفاظت از آب، حل منازعات آب، صدور جواز فعالیت و اجازه‌نامۀ استفاده از منابع آب، نصب، نظارت، تحلیل و پیشگویی‌های سیلاب و خشکسالی از محصول استیشن‌های نصب‌ شدۀ این نهاد در سرتاسر کشور از دیگر وظایف این اداره می باشد.

این اداره از سهمیه‌بندی آب جهت استفاده و مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی حراست نموده، تلاش می‌کند تا به منظور رشد اقتصادی، سیاسی و رفاه اجتماعی، منابع آبی کشور را مهار و به شکل بهینه از آن برای تأمین آب‌ های آشامیدنی، مواشی، زراعت، محیط زیست، صنعت، تجارت و سایر استفاده‌ها فراهم سازد.

هدف وظیفه:

رهبری و مدیریت مطالعات امکان سنجی اولیه (Pre-Feasibility)، امکان سنجی (Feasibility)، دیزاین تفصیلی (Detail Design) و بررسی طرح ها و اسناد پروژه های سکتور آب جهت انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور با در نظر داشت استندرد های قبول شده جهانی و معیارات تخنیکی و حفظ، مراقبت و بهره برداری تاسیسات آب.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

وظایف تخصصی:

 1. رهبری و مدیریت سروی مشاهداتی امکان سنجی اولیه (Pre-Feasibility) پروژه های سکتور آب شامل (بند، سربند، انهار، دستگاه برق آبی، تحکیم سواحل دریا، سیفون و ترناب، پل، پاک کاری کانال و ترمیم و باز سازی کاریز، شبکه های آبیاری و آبرسانی و کانالیزاسیون)
 2. رهبری و مدیریت مطالعات امکان سنجی (Feasibility) پروژه های فوق الذکر سکتور آب جهت سروی تخنیکی و دیزاین تفصیلی
 3. رهبری و مدیریت سروی تخنیکی و دیزاین تفصیلی (Detail Design) پروژه های فوق الذکر سکتور آب طبق استندرد های قبول شده جهانی
 4. رهبری میکانزم تحلیل، مطالعات و مودل سازی تاثیرات مثبت و منفی پدیده های جغرافیایی بالای پروژه های تحت پلان با استفاده از برنامه GIS
 5. بررسی و منظوری پروپوزل مکمل شامل (دیزاین ها، محاسبات هایدرولیکی، احجام کاری (BOQ) برآورد شده، پلان تقویمی، لست تجهیزات تخنیکی و منابع بشری، نقشه ها و مشخصات تخنیکی) برای پروژه های تحت پلان
 6. تحلیل و ارایه طرح های مشخص به ارتباط پروژه های آب غرض انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی در کشور
 7. ارائه مشوره تخنیکی در مراحل مطالعات امکان سنجی اولیه Pre-Feasibility، مطالعات امکان سنجی Feasibility، سروی تخنیکی و دیزاین تفصیلی Detail Design پروژه های تحت پلان بمنظور تحقق برنامه ها و اهداف اداره
 8. نظارت از ترتیب لایحه وظایف تخنیکی (TOR) با درنظرداشت استندرد های قبول شده جهانی برای پروژه های تحت پلان بمنظور تسریع و دقت امور مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی، دیزاین تفصیلی و نظارت تخنیکی پروژه های انکشافی آب
 9. نظارت از پروسه تحلیل، بررسی و چک نهایی اسناد واصله پروژه های انکشافی در سه مرحله (pre-feasibility، feasibility و detail design) از لحاظ تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست بمنظور حصول اطمینان از استفاده بهینه منابع مالی، تخنیکی و بشری
 10. منظوری نقشه ها، طرح ها و اسناد تخنیکی پروژه های انکشافی با درنظرداشت چالش ها و راه حل های پیشنهادی
 11. رهبری و مدیریت میکانیزم های نظارت از مصئونیت و ثبات بندها و سایر زیربنا های ابی
 12. رهبری و مدیریت پلان گذاری و تخصیص نیازمندی های بودجوی حفظ و مراقبت تأسیسات آب

 

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها با همکاری منابع بشری
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین روابط با سایر بخش ها و شرکای آب بمنظور انکشاف و بهره برداری منابع آب با در نظر داشت معقولیت اقتصادی و اجتماعی و انکشاف پایدار
 2. هماهنگی بین کمپنی ها و مقام اداره که مطالعات تخنیکی و اقتصادی را انجام میدهد جهت ارائه گزارش پروژه ها برای تصمیم گیری

…………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی، مدیریت منابع آب، انجنیری هایدرو لیک، انجنیری منابع آب و محیط زیست، انجنیری آبیاری و کانالیزاسیون و انجنیری سیول وسایر رشته های مرتبط از داخل و خارج کشور و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت منابع آب، انجنیری منابع آب، تاسیسات پروژه های آب، تخصصی مسلکی اکادمیک، تحقیقی بخش آب، امور ساختمانی، پروژه های زیر بنایی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف)

الف) مدیریتی یا تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.

ب) دارندگان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم