ریاست عمومی منابع آب

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول اداره ملی تنظیم امور آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی منابع آب ۰۱۶۳-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست عمومی منابع آب

بســــت:                          اول

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                      اداره ملی تنظیم امور آب

بخش مربوطه:                  معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     معاون تخنیکی

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۸/۰۴/۱۳۹۹

 

———————————————————————————–

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

در مورد ادارۀ ملی تنظیم امور آب:

از دیر زمان مدیریت و ساخت تأسیسات آبی در افغانستان مروّج بوده و تا به امروز تأسیسات تاریخی مدیریت آب از عصر تیموریان در هرات، بابری ها در کابل، غوریان در غورات، غزنویان در غزنی و دیگر نقاط کشور به جا مانده است. اولین دستگاه برق آبی در زمان اعلی حضرت امیر حبیب الله خان در جبل السراج به تولید آغاز نمود که برق آن جهت تنویر شهر کابل استفاده می‌شد و بعدها بند چک وردک، نغلو و ماهیپر نیز ساخته شد.

ادارۀ ملی تنظیم امور آب یکی از مهم‌ترین ادارات سکتوری در سطح کشور می باشد. این اداره به نام های وزارت آب و برق، آبیاری و منابع آب، انرژی و آب و غیره فعالیت می نمود که در اواخر سال ۱۳۹۸ به اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به ادارۀ ملی تنظیم امور آب مسمی گردیده و مکلف به مدیریت، ساخت، حفظ و مراقبت از تأسیسات منابع آب و در محدوده امکانات مهارکردن آب های جاری کشور گردیده است.

این اداره نظر به قانون وظیفۀ مدیریت همه جانبه منابع آب، مطالعات امکان‌سنجی، سروی تخنیکی، دیزاین، نظارت و ساخت تمامی ساختمان ها و تأسیسات آبی شامل بندها، کانال های عمومی، سربند ها، زابر ها، تحکیمات سواحل و سایر ساختمان های هایدرولیکی را در مسیر دریاها و کانال ها در تمامی مناطق کشور به عهده دارد. در عین زمان با استفاده از اصول مدیریت همه‌جانبه منابع آب، ایجاد نهادهای مدیریتی منابع آب و تقسیمات جغرافیایی کشور به پنج حوزه عمومی دریایی و سی ‌وپنج حوزۀ فرعی دریایی، حفظ و مراقبت تأسیسات جدید و سیستم‌های عنعنوی، از وظایف اصلی این اداره است.

طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی منابع آب، قوانین و مقرارت، حفاظت از آب، حل منازعات آب، صدور جواز فعالیت و اجازه‌نامۀ استفاده از منابع آب، نصب، نظارت، تحلیل و پیشگویی‌های سیلاب و خشکسالی از محصول استیشن‌های نصب‌ شدۀ این نهاد در سرتاسر کشور از دیگر وظایف این اداره می باشد.

این اداره از سهمیه‌بندی آب جهت استفاده و مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی حراست نموده، تلاش می‌کند تا به منظور رشد اقتصادی، سیاسی و رفاه اجتماعی، منابع آبی کشور را مهار و به شکل بهینه از آن برای تأمین آب‌ های آشامیدنی، مواشی، زراعت، محیط زیست، صنعت، تجارت و سایر استفاده‌ها فراهم سازد.

هدف وظیفه:

سازماندهی و مدیریت منابع آبی کشور جهت تثبیت ظرفیت منابع آب، افزایش موثریت و حصول معقولیت اقتصادی آن درحوزه های دریایی به اساس اصول همه جانبه منابع آب (IWRM) بمنظور پلانگذاری و برنامه ریزی بهتر منابع آبی به سطح ملی.

وظایف تخصصی:

 1. سازماندهی و مدیریت منابع آبی جهت موثریت و معقولیت اقتصادی منابع آب درحوزه های دریایی کشور
 2. انسجام و سازماندهی امور کاری مربوط به منابع آب جهت سازگاری با تغیرات اقلیمی وکاهش اثرات منفی و همچنان طرح های تخنیکی به منظور دسترسی به وجوه مالی ملی و بین المللی درمطابقت به اهداف انکشاف پایداری (SDGS)
 3. سازماندهی و مدیریت سیلاب و خشکسالی به منظور کاهش اثرات زیان بار آن درحوزه های دریای جهت مصونیت جانی ومالی مردم و طرح میکانیزم پیشگویی و هشداردهی سیلاب در کشور
 4. رهبری و مدیریت از امور تحقیقات منابع آب سازماندهی جهت معرفی وارزیابی تکنالوژی های مناسب به منظور استفاده بهینه وسرمایه گذاری دربخش منابع آب درمطابقت باشرایط حوزه های دریایی
 5. سازماندهی و انسجام امور جهت توسعه شبکه هایدرومتیورولوژیکی، هایدروجیالوژیکی، برف، یخچال و حفظ و مراقبت آن جهت اطمینان از موجودیت ارقام جامع منابع آب به سطح کشور
 6. سازماندهی و انسجام امور از پروسه تحلیل و تجزیه منابع آب، توسعه بانک ملی اطلاعات و ارقام در مرکز و حوزه های دریایی
 7. سازماندهی فعالیت ها در قسمت تثبیت، تشخیص و تعیین منابع آب موجود سالانه و نصب آلات اندازه گیری هایدرولوژیکی جهت استفاده موثر منابع آبهای سطحی مطابق ستندردهای مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM)
 8. مدیریت در جمع آوری ارقام و معلومات هایدورمیتیورولوژیکی از ریاست های حوزه های فرعی مربوط و ارسال آن جهت تحلیل و تجزیه به مرکز معلومات، تلاش برای ایجاد بانک معلوماتی ارقام آب
 9. انسجام و سازماندهی فعالیت های مربوط به هایدرولوژی، منابع آبهای زیر زمینی، منابع آبهای سطحی، تحقیقات، تغیرات اقلیمی و تحقیقات در مساعی مشترک با مراجع ذیدخل بمنظور نظارت و انکشاف منابع آبی

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. حصول اطمینان از راه اندازی برنامه های آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر در رابطه به اهداف کلی اداره و بخش مربوطه
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 7. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها به همکاری منابع بشری
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنکی با تمویل کننده گان و سایر شرکای ذیربط به منظور حصول اهداف پلانی و ترسیم نقشه راه جامع جهت رشد سیستم و ظرفیت های موجوده.
 2. انسجام فعالیت های مربوط به هایدرولوژی ، برف و یخچال، ترسبات و جهیل ها و منابع آب در مساعی مشترک با مراجع ذیدخل بمنظور نظارت و انکشاف منابع آبی.
 3. هماهنگی در قسمت تعین ظرفیت منابع آبی با ریاست عمومی تنظیم امور آب و انکشاف شبکه هایدرومتیورولوژیکی با حوزه های دریایی کشور

————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است       

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت و انجنیری منابع آب، انجنیری هایدرولوژی، هایدرومتیورولوژی، انجنیر سیول، انجنیری هایدروتخنیک، انجنیری محیط زیست و منابع آب، مدیریت حوادث و سایر رشته های مرتبط از داخل و خارج کشور و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

  تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت و انجنیری منابع آب، انجنیری هایدرولوژی، هایدرومتیورولوژی،انجنیری سیول، انجنیری هایدروتخنیک، انجنیری منابع آب و محیط زیست ، تخصصی مسلکی اکادمیک، تحقیقی بخش آب، امور ساختمانی، پروژه های زیر بنایی و سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف)
 • مدیریتی یا تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا .
 • دارندگان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت­ های لازم :

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ودری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم