ریاست عمومی همکاری های بین المللی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  وزارت داخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی همکاری های بین المللی ۰۴۱۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                        ریاست عمومی همکاری های بین المللی

بســــت:                             اول

وزارت/اداره:                         وزارت داخله

موقعیت بست:                     کابل

تعداد بست:                         (۱)

بخش مربوطه:                     معینیت پالیسی و استراتیژی

گزارشدهی به :                   معین پالیسی و استراتیژی

گزارش گیر از:                      کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:           ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۵/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: تنظیم و رهبری بهتر و موثر تر روابط و همکاری های وزارت با کشور های کمک کننده، جامعه جهانی، و کشور های منطقه، منجمله همکاری های دوجانبه و چند جانبه، توافقنامه ها و تفاهم نامه ها با جامعه بین المللی، جذب و هماهنگی کمک های جامعه بین المللی به وزارت ، تنظیم و هماهنگی کمک ها، و تحلیل و ارزیابی نیاز های وزارت.

………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تنظیم و رهبری فعالیت های ریاست عمومی همکاری های بین المللی به شیوه مؤثر و سودمند به منظور ایفای مسئولیت های این ریاست و آوردن اصلاحات همه جانبه جهت ایجاد محیط مناسب کاری و عرضه خدمات بهتر
 2. تنظیم هماهنگی میان وزارت امور داخله و جامعه بین المللی به منظور حصول اطمینان از تطبیق درست توافقنامه ها، تفاهم نامه ها و مدیریت مؤثر و شفاف کمک ها
 3. حصول اطمینان از درک بهتر سایر بخش های وزارت از پروسه توافقنامه ها، تفاهمنامه ها، کمکها، دوران پروژه ها، نیازمندی و شرایط انفرادی دونرها
 4. برگزاری و اشتراک در جلسات، مذاکرات، سیمینارها و کنفرانس های بین المللی در رابطه به همکاری و کمک به وزارت اشتراک در مذاکرات و نهائی سازی قراردادهای کمک های بلاعوض و قرضه ها و ارائه گزارش در مورد قراردادها به مقام رهبری وزارت.
 5. جذب هر چه بیشتر کمک های جامعه جهانی برای وزارت.
 6. تحلیل و ارزیابی مشاورین خارجی و داخلی وزارت و لایحه وظایف شان، و تنظیم بهتر کاری آنها برای افزایش موثریت کاری و نتایج بهتر.
 7. مشوره با جامعه جهانی برای کسب حمایت آنها برای استراتیژی، پلان و برنامه های وزارت.
 8. شرکت در جلسات مقام وزارت با اعضای جامعه جهانی، سفراء و نهاد های بین المللی و ارائه معلومات به رهبری وزارت.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.
 2. تحلیل و هماهنگی نیاز های وزارت و در میان گذاشتن آن با جامعه جهانی برای اخذ تخصیص منابع و کمک های جامعه جهانی

………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، روابط بین الملل، اداره و تجارت، مدیریت دولتی، اداره و دیپلوماسی اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری خوب ، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی، مطالعات بین المللی، حقوق بین الملل و روابط عامه ویا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش­های ( مطالعه.پلانگذاری، هماهنگی  امور همکاری های بین المللی روابط عامه و واداره ودیپلوماسی و یا سایر موارد مندرج  این لایحه وظایف)  ؛

 • مدیریتی یا تخصصی، حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستری و دو سال برای دکتورا؛
 • دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

.مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

الف (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 • افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 • درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم