ریاست مالی و حسابداری

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت معارف  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مالی و حسابداری ۰۰۱۴

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست مالی و حسابداری

بســــت:                   دوم

تعداد بست:                 (۱)

وزارت/اداره:                 وزارت معارف

بخش مربوطه:              معینیت مالی و اداری

موقعیــت:                   کابل

گزارشده به:                 معین مالی و اداری

گزارشگیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:   ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ الی ۰۳/۱۱/۱۳۹۸

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت معارف:

وزارت معارف یک نهاد ملی غیر سیاسی است، که به منظور تعلیم و تربیه سالم فرزندان کشور تاسیس گردیده، هدف عمده وزارت معارف از بین بردن  بی سوادی، رشد و ارتقای ظرفیت معلمین، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربیه معلم، دارالعلوم ها، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه، که  تحقق این اهداف بادرنظرداشت قانون اساسی، قانون معارف، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (۱٫ تعلیمات عمومی ۲٫ تعلیمات اسلامی، ۳٫ انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم، ۴٫ سواد آموزی، ۵٫ برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد. وزارت معارف منحیث بستر اصلی تعلیم و تربیه فرزندان این وطن جهت بهبود شرایط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسیع الساحه را از طریق ریاست های مرکزی و ولایتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارایه داشته و تمام سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایه خدمات خود دارد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از بخش های مالی و حسابی جهت رعایت اصل شفافیت، معیار ها و استندرد های بین المللی و جلوگیری از تلف شدن منابع مالی وزارت معارف.

 

وظایف تخصصی بست:

 1. تهیه پلان مالی و حسابداری در شروع سال مالی در مشوره با معینیت ها (هسته مرکز) و ریاست های ولایتی
 2. دفاع از طرح بودجه سالانه در وزارت مالیه بمنظور تامین مصارف مطابق اهداف و برنامه های اداره.
 3. مدیریت و کنترول از ترتیب بودجه عادی و انکشافی وزارت و نظارت از تحقق آن در همکاری با شعبات ذیربط بمنظور تامین مصارف
 4. ترتیب و انکشاف رهنمود اجراات مالی و حسابداری و ایجاد سیستم راپوردهی الکترونیکی در همکاری با ریاست تکنالوژی معلوماتی بمنظور تنظیم بهتر امور مربوطه
 5. ایجاد، تطبیق و مدیریت سیستم آرشیف الکترونیکی در همکاری با ریاست تکنالوژی معلوماتی جهت حفظ و نگهداشت اسناد مربوطه مالی و حسابداری
 6. مدیریت و کنترول از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی به ولایات بطور ربعوار.
 7. نظارت و مراقبت از اجرای حواله های مصارفاتی، معاشات، خریداری و جمع قید امور مربوط به خزانه دار ها
 8. حصول اطمینان از صورت حساب قطعیه و تطبیق آن با وزارت مالیه
 9. نظارت و کنترول از تقسیمات عادلانه تخصیصات با در نظر داشت واحد های بودجوی
 10. ارایه مشوره های سودمند و مسلکی در جهت غنا مندی امور مالی و حسابداری دیپارتمنت های مربوطه
 11. حصول اطمینان از جمع آور عواید وزارت و تادیات آن به حسابات عواید وزارت مالیه بمنظور بلند بردن سطح عواید دولت
 12. حصول اطمینان از اجرای به موقع معاشات، ضمایم و سایر امتیازات پولی کارکنان و کارمندان وزارت
 13. اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حل مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی (هنگام باز توزیع بودجه)
 14. کنترول و بازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض جهت استفاده درست و موثر آن

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، ACCA، CA، اداره عامه، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مدیریت مالی و حسابداری، بودجوی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم