ریاست منابع بشری

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   اداره تنظیم امور زندان ها را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست منابع بشری ۰۶۷۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست منابع بشری

بســــت:                         دوم

تعداد بست:                    (۱)

وزارت/اداره:                     اداره تنظیم امور زندان ها

بخش مربوطه:                 ریاست عمومی مالی و اداری

موقعیــت:                       کابل

گزارشده به:                    رئیس عمومی مالی و اداری

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۲/۱۱/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: مدیریت و رسیدگی به امور نیازسنجی منابع بشری، طرح و تدوین لایحه وظایف، ساختار تشکیلاتی، استخدام، ارزیابی اجراآت، سوانح، ارتباطات کارکنان، نیازسنجی آموزشی و شکایات کارکنان در مطابقت با معیارهای علمی و اسناد تقنینی نافذه.

————————————————————————————————————

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 2. مدیریت طرح و ترتیب استقامت کاری، لوایح وظایف و پروپوزل تشکیل مطابق اهداف استراتیژیک کمیسیون و پالیسی های مرتبط و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط؛
 3. حصول اطمینان و نظارت از پروسه تعیینات کارکنان بر اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد؛
 4. مدیریت و نظارت از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، استعفا، انفکاک و قدم کارکنان غرض اتخاذ تصامیم مقام اداره؛
 5. نظارت و حصول اطمینان ازتحقق نیازسنجی و تدویر برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان کمیسیون در مرکز و ولایات؛
 6. حصول اطمینان از بروز بودن(Update) معلومات سیستم (HRMIS) کارکنان مرکزی و ولایتی جهت دسترسی به معلومات دقیق و بموقع؛
 7. نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانۀ و دوره امتحانی کارکنان اداره مربوط به منظور اجراات بهتر؛
 8. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در اداره؛
 9. کنترول و مراقبت از نظم، دسپلین و رسیده‌گی به شکایات کارکنان در داخل اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ واجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تامین ارتباط با بخش های اداره مربوطه و سایر بخش ها جهت اجرای بهتر امور محوله.
 2. هماهنگی و تامین ارتباط با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پرتو امورتشکیلاتی و سایر موضوعات.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (منابع بشری، استخدام، انکشاف اداره، ارزیابی اجراآت، سوانح، ارتباط مامورین، ارتقای ظرفیت ) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم