ریاست نظارت و ارزیابی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی تنظیم امور آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست نظارت و ارزیابی ۰۱۶۴-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست نظارت و ارزیابی

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                  اداره ملی تنظیم امور آب

بخش مربوطه:                  ریاست عمومی پالیسی ، پلان و نظارت و ارزیابی

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     رئیس عمومی پالیسی ، پلان و نظارت و ارزیابی

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۲۳/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۶/۰۴/۱۳۹۹

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

در مورد ادارۀ ملی تنظیم امور آب:

از دیر زمان مدیریت و ساخت تأسیسات آبی در افغانستان مروّج بوده و تا به امروز تأسیسات تاریخی مدیریت آب از عصر تیموریان در هرات، بابری ها در کابل، غوریان در غورات، غزنویان در غزنی و دیگر نقاط کشور به جا مانده است. اولین دستگاه برق آبی در زمان اعلی حضرت امیر حبیب الله خان در جبل السراج به تولید آغاز نمود که برق آن جهت تنویر شهر کابل استفاده می‌شد و بعدها بند چک وردک، نغلو و ماهیپر نیز ساخته شد.

ادارۀ ملی تنظیم امور آب یکی از مهم‌ترین ادارات سکتوری در سطح کشور می باشد. این اداره به نام های وزارت آب و برق، آبیاری و منابع آب، انرژی و آب و غیره فعالیت می نمود که در اواخر سال ۱۳۹۸ به اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به ادارۀ ملی تنظیم امور آب مسمی گردیده و مکلف به مدیریت، ساخت، حفظ و مراقبت از تأسیسات منابع آب و در محدوده امکانات مهارکردن آب های جاری کشور گردیده است.

این اداره نظر به قانون وظیفۀ مدیریت همه جانبه منابع آب، مطالعات امکان‌سنجی، سروی تخنیکی، دیزاین، نظارت و ساخت تمامی ساختمان ها و تأسیسات آبی شامل بندها، کانال های عمومی، سربند ها، زابر ها، تحکیمات سواحل و سایر ساختمان های هایدرولیکی را در مسیر دریاها و کانال ها در تمامی مناطق کشور به عهده دارد. در عین زمان با استفاده از اصول مدیریت همه‌جانبه منابع آب، ایجاد نهادهای مدیریتی منابع آب و تقسیمات جغرافیایی کشور به پنج حوزه عمومی دریایی و سی ‌وپنج حوزۀ فرعی دریایی، حفظ و مراقبت تأسیسات جدید و سیستم‌های عنعنوی، از وظایف اصلی این اداره است.

طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی منابع آب، قوانین و مقرارت، حفاظت از آب، حل منازعات آب، صدور جواز فعالیت و اجازه‌نامۀ استفاده از منابع آب، نصب، نظارت، تحلیل و پیشگویی‌های سیلاب و خشکسالی از محصول استیشن‌های نصب‌ شدۀ این نهاد در سرتاسر کشور از دیگر وظایف این اداره می باشد.

این اداره از سهمیه‌بندی آب جهت استفاده و مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی حراست نموده، تلاش می‌کند تا به منظور رشد اقتصادی، سیاسی و رفاه اجتماعی، منابع آبی کشور را مهار و به شکل بهینه از آن برای تأمین آب‌ های آشامیدنی، مواشی، زراعت، محیط زیست، صنعت، تجارت و سایر استفاده‌ها فراهم سازد.

هدف وظیفه:

هدف وظیفه: مدیریت نظارت و ارزیابی از تحقق اهداف و تحلیل تاثیرات پالیسی ها، اسناد تقنینی، برنامه ها و پروژه های آب جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده.

وظایف تخصصی:

 1. انکشاف رهنمودها و پرسش نامه های سروی، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لیست های نظارتی در سطح اداره و حوزه های دریائی
 2. مدیریت جمع آوری ارقام و معلومات از طریق سروی های مختلف از تطبیق پالیسی ها، استراتیژی ها، برنامه ها، اسناد تقنینی و پروژه های آب به اساس معیار ها و شاخص های تعیین شده
 3. تحلیل و ارزیابی اهداف اصلی و مقاصد بدست آمده از تطبیق پالیسی ها، ستراتیژی ها، برنامه ها، اسناد تقنینی و پروژه های آب با در نظرداشت بیس لاین و اهداف تعیین شده
 4. رهنمائی جهت تحلیل و ارزیابی نواقص، کاستی ها و مشکلات پروژه ها و ارائه راه حل های مناسب به منظور تطبیق بموقع و مؤثر آن
 5. تفکیک موفقیت ها و ناکامی ها و واضح ساختن دلایل تخنیکی آن به منظور کسب تجارب برای ترتیب برنامه ها و پروژه های بعدی و شریک سازی آن با ادارات ذیربط

 وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. حصول اطمینان از راه اندازی برنامه های آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر در رابطه به اهداف کلی اداره و بخش مربوطه
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 7. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها به همکاری منابع بشری
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مرکزی و حوزه های دریایی جهت انسجام بهتر امور مربوط به نظارت و ارزیابی پالیسی ها، اسناد تقنینی، برنامه ها و پروژه های آب.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷ ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول، هایدروتخنیک، مدیریت منابع آب، هایدرومیتورولوژی و مدیریت پروژه و سایر رشته های مرتبط از داخل و خارج کشور به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

 1. حداقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور دریکی از بخش های (ارزیابی، نظارت، مدیریت پروژه، انجنیری پروژه ها، کنترول کیفیت پروژه(QAو QC)، امور ساختمانی، پروژه های زیربنایی و یا سایر موارد مندرج دراین لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی؛ حداقل سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا.
 • دارندگان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت های لازم

 1. تسلط به زبانهای رسمی ( پشتو یا دری ) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم دربخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری
 4. مهارت امور مدیریت پروژه و امور مدیریت منابع آب

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص باعث عدم انجام وظیفه شود
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم