ریاست هماهنگی و ارتباط امور ولایات

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست هماهنگی و ارتباط امور ولایات                                                                         ۰۶۸۷
 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست هماهنگی و ارتباط امور ولایات

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره ملی احصائیه ومعلومات

گزارشده به::            مقام اداره

گزارش­گیر از        کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان: ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۲۷/۰۱/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

تامین ارتباط و همآهنگی بین دفاتر مرکزی و ولایتی اداره، جهت تسریع اجراآت، تحقق اهداف، حسابدهی دوجانبه و عرضه خدمات مؤثر.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف ستراتژیک اداره؛
 2. تامین ارتباط و هماهنگی لازم با دفاتر ولایتی، بمنظور بررسی بموقع شکایات واصله کارکنان و ارایه گزارش از صورت تطبیق و عدم تطبیق مصوبات؛
 3. نظارت از دفاتر ولایتی در هماهنگی با ریاست نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات، بمنظور در یافت میزان کیفیت کار، تهیه گزارش و ارایه نظریات پیشنهادی به مقام اداره؛
 4. حصول اطمینان از ارسال تشریح و توضیح پالیسی ها، رهنمودها و هدایات رهبری اداره به مسئولین دفاتر ولایتی، جهت تطبیق برنامه ها و عرضه خدمات بهتر؛
 5. ارزیابی طرح ها و پیشنهادات دفاتر ولایتی و ارایه نتایج آن به رئیس عمومی اداره و بخش های مربوط، جهت اقدامات بعدی؛
 6. حصول اطمینان از اجراآت بموقع، رعایت اصل شفافیت و حسابدهی دو جانبه بین دفاتر مرکزی و ولایتی اداره؛
 7. ایجاد و انکشاف میکانیزم مؤثر در راستای جمع آوری، تحلیل و توحید گزارشات ولایتی و ارایه نتایج آن به رئیس عمومی اداره، جهت اقدامات بعدی؛
 8. حصول اطمینان از همآهنگی لازم بمنظور ایجاد سهولت در سفرهای رسمی مقامات و مامورین به دفاتر ولایتی؛
 9. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ارتباطات، اقتصاد، اداره مدیریت، پالیسی عامه، اداره عامه، روابط عامه، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ادبیات، ژورنالیزم، مدیریت عمومی، اداره تجارت، حکومتداری، توسعه پایدار و سایر رشته های مرتبط به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور؛ اداری و دفتر داری ویا هماهنگی ویا ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛
 • تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم