ریاست ورزشی ولایت کندز

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست ورزشی ولایت کندز ۰۵۳۶-۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست ورزشی ولایت کندز

بســــت:                         دوم

وزارت/اداره:                       ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

موقعیت بست:                   ولایت مربوطه

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                  رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۵/۰۲/۱۴۰۰

هدف وظیفه: مدیریت، توسعه، رشد، انکشاف ورزش و طرح برنامه های متنوع ورزشی در سطح ولایت جهت تحقق اهداف تعین شده اداره.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی بست:
 1. ایجاد میکانیزم موثر جهت توسعه و انکشاف ورزش های ملی و عنعنوی بین قشر ذکور و اناث؛
 2. تهیه پلان لوازم  و سامان آلات ورزشی و ارسال آن به مرکز جهت تهیه ضروریات مورد نیاز؛
 3. ایجاد زمینه های مناسب جلب و جذب نهاد ها و تجار ملی به منظور تقویه بنیه مادی سپورت؛
 4. ابلاغ فیصله های رهبری به تمام شعبات مربوط و اخذ گزارش از اجراآت آنان جهت تامین شفافیت؛
 5. تدویر مسابقات ورزشی جهت ارتقای سطح مهارت های مسلکی و رقابت های سالم ورزشی بین ورزشکاران؛
 6. توسعه و نوسازی محلات ورزشی جهت مساعدساختن شرایط ورزشی برای ورزشکاران وعلاقمندان ورزش؛
 • وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:
 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی بست:
 1. تامین ارتباط با مرکز غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، احکام، پالیسی ها و پلان های اجرائیوی؛
 2. ایجاد روابط و هماهنگی با ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی جهت راه اندازی مسابقات ورزشی؛
 3. هماهنگی با بخش های مربوطه ریاست و سایر بخش های مرتبط جهت حصول اهداف متوقعه اداره؛

—————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: تربیت بدنی و سپورت، سپورتهای انفرادی، سپورت های اجتماعی، طب ورزشی، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، حقوق، پالیسی عامه، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (تجربه مدیریت، مسلکی و یا ترکیب از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسئولیت های وظیفوای این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف)  (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم