ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت کار و امور اجتماعی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست کود بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار ۰۴۰۴-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                          ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار

بســــت:                               دوم

وزارت/اداره:                          وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:                      وزارت کار و امور اجتماعی

موقعیت بست:                     کابل

تعداد بست:                         (۱)

گزارشدهی به :                   مطابق ساختار تشکیلاتی

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۱/۰۸/۱۳۹۹ الی ۱۰/۰۸/۱۳۹۹

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: اداره، رهبری، سازماندهی و نظارت از طرح و تطبیق پالیسی ها،پلان ها و برنامه ها، انسجام و همآهنگی مربوط به فعالیت های اجرائیوی ریاست کارو امور اجتماعی در سطح ولایات مربوطه .

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ایجاد میکانیزم نظارت و ارزیابی برای تداوم پروسه های کاری، جهت حصول اطمینان از اهداف تعیین شده و نتایج متوقعه.
 2. تدویر و تنظیم برنامه های آموزش های فنی و حرفوی در مطابقت با پلان های منظور شده وزارت، برای تطبیق و تکمیل نیازمندی های ولایت.
 3. ارایه عرضه خدمات به اقشار آسیب پذیر جامعه و حصول اطمینان از انتقال پول جبران خساره به حساب بانکی مربوطه.
 4. بررسی ارزیابی های مالی و تخنیکی پروپوزل های پروژه به اساس طرزالعمل های تدارکات برای تطبیق درست و موثر پروژه ها.
 5. ایجاد و انکشاف سیستم دیتابس برای ثبت و راجستر نمودن تمام فعالیت های پروژوی وزارت، جهت حفظ و نگهداشت معلومات و ارایه آن به مقامات ذیصلاح در حین ضرورت.
 6. سهم گیری در انکشاف استراتیژی ملی کاریابی با بخش های مربوط به منظور ایجاد زمینه کاریابی برای اتباع کشور درولایت مربوطه.
 7. مطالعه نتایج تحلیل و ارزیابی بازار کار جهت تشخیص شاخص های دارای اولویت درولایت مربوطه .
 8. توسعه خدمات کاریابی در سکتور خصوصی غرض فراهم اوری و ایجاد کار برای اتباع کشور درولایت مربوطه .

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست درولایت مربوطه مربوطه.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به رئیس عمومی بخش.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین هماهنگی خوب بین ادارات دولتی و غیر دولتی، جهت تنظیم و پیشبرد امور در سطح ولایت.
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی میان بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

———————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، اداره و تجارت، روابط عامه، حکومت داری خوب، علوم اجتماعی، ارتباطات، مدیریت مالی واداری، مدیریت پروژه، و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (امور اداری یا امور مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم