رییس مشرانو جرگه از کمیسیون دیدار کرد

محترم فضل‌ هادی مسلمیار، رییس مشرانو جرگه شورای ملی ضمن دیدار از بخش‌های مختلف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با احمدنادر نادری، رییس کمیسیون ملاقات کرد.

محترم محمداکبر استانکزی نایب دوم، محترم مولوی عبدالله قرلق منشی و هم‌چنان شماری از کارکنان دارالانشای مشرانو جرگه، آقای مسلمیار را همراهی می‌کردند.

رییس مشرانو جرگه در دیدار با آقای نادری، از تحولات و اصلاحات به میان آمده در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قدردانی کرد.

در این دیدار، هم‌چنان روی ساختار سازمانی دارالانشای مشرانو جرگه و موضوعات مرتبط به آن تبادل نظر صورت گرفت.

رهبری کمیسیون وعده سپرد که در تمام بخش‌ها، با درنظرداشت ضرورت‌های دارالانشای مشرانو جرگه و دیدگاه رهبری و اعضای محترم مشرانو جرگه، به خاطر بهبود امور، همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.