رییس کمیسیون با سرپرست وزارت حج و اوقاف ملاقات کرد

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در دفتر کارش با محمدقاسم حلیمی سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف دیدار کرد.

در دیدار رییس کمیسیون با سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف روی به میان آوردن اصلاحات، امور مربوط به وظایف و برخی از مسایٔل سازمانی دیگر در این وزارت بحث و گفت‌وگو شد.

بهبود در ساختار سازمانی و منابع بشری وزارت ارشاد، حج و اوقاف از مواردی بود که هر دو طرف روی آن تأکید کردند.