رییس کمیسیون برای بهبود امور کاری دفتر ولایتی، به مزار شریف رفت

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در یک سفر کاری، برای رسیدگی به مشکلات دفتر کمیسیون در ولایت بلخ و بهبود کارهای این دفتر، به شهر مزار شریف رفت.
آقای نادری به مسؤولان دفتر کمیسیون در ولایت بلخ هدایت داد تا امتحانات بست‌های خدمات ملکی با رعایت تدابیر لازم بهداشتی مجدداً آغاز شود و غرض پر ساختن بست‌های خالی ادارات، پروسه‌های استخدامی سرعت بیابد.
رییس کمیسیون در این سفر، دربارۀ پیشرفت اصلاحات با مسؤولان محلی گفت‌وگو کرد و هم‌چان در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف جامعه به خواست‌ها و نظریات آنان گوش داد.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایت بلخ با امکانات، وسایل و تکنالوژی پیش‌رفته، به شمول مرکز امتحانات کامپیوتری مجهز می‌باشد که امتحانات ولایتی بلخ و سایر ولایات شمال کشور در آن برگزار می‌شود.
بر بنیاد اطلاعات ریاست ولایتی کمیسیون، تا اکنون ۱۲۹ امتحان کامپیوتری در مرکز امتحانات مزار شریف برگزار شده است که در هر کدام از این امتحانات، ۲۰ تا ۸۰ تن شرکت کرده‌اند. امتحانات برای بست‌های ۳ و ۴ در مرکز امتحانات کامپیوتری، با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.
احمدنادر نادری، ضمن قدردانی از کارکردهای کارکنان کمیسیون در ولایت بلخ اظهار داشت که باید محور اصلی کار آنان منفعت عامه و تطبیق قانون باشد.
رییس کمیسیون به کارکنان کمیسیون در ولایت بلخ گفت: «اجراات مبتی بر قانون و استقلالیت در کارکردتان، سبب جلب بیش‌تر اعتماد مردم می‌شود.»