سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح از کمیسیون بازدید کردند

سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح، افزون بر بازدید از بخش‌های مختلف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با احمدنادر نادری، رییس کمیسیون دیدار کردند.

سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح، ترکیبی از جوانان دانشگاهی، فعالان مدنی و رسانه‌ای هستند که به منظور درک بهتر از فرصت‌ها و چالش‌ها فرا راه صلح و هم‌گرایی، برنامه‌های مشترکی را در کابل و اسلام‌آباد راه‌اندازی کرده‌اند.

این فعالیت‌ها که شامل برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و جشنواره‌ها می‌شود، زمینه را برای گفت‌وگو و تبادل افکار فراهم می‌سازد. در این بحث‌ها، جوانان دو کشور با شخصیت‌های سیاسی و علمی در رابطه به سیاست، تاریخ، فرهنگ و هنر، سنت‌ها و رسم و رواج‌های دو کشور بحث و گفت‌وگو می‌کنند. شخصیت‌های علمی و سیاسی به پرسش‌های جوانان پاسخ می‌دهند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ملاقات با سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح، بر ادامۀ تبادل نظر و گفت‌وگوها میان نسل جدید دو کشور تأکید کرد.

آقای نادری اظهار داشت: «ما در جنگ هستیم، ولی زندگی نیز در جریان است و مردم در حال ساختن دوبارۀ کشور هستند. نسل جدید افغانستان در زمان متفاوتی رشد کرده و خواست‌های متفاوتی از خود و همسایگان‌ دارد. دید ما در افغانستان همواره این بوده است که ما باید به سوی همکاری‌های اقتصادی گام برداریم.»

سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح از مرکز امتحانات، مرکز خدمات مراجعان، بانک سؤالات و بخش‌های دیگر کمیسیون بازدید کردند و از پیشرفت‌ها در زمینۀ مدرن‌سازی و ایجاد محیط بهتر کاری ابراز خرسندی کردند.

میوندشاه از جوانان پاکستانی گفت: «من هرگز فکر نمی‌کردم جایی در افغانستان با این سهولت‌ها و سیستم جدید وجود داشته باشد. این سیستم واقعاً مرا شگفت‌زده کرده است. من آیندۀ افغانستان را با این اداره و رهبری‌اش روشن می‌بینم.»

سوفیا شفیق، شهروند جوان دیگر پاکستان گفت: «سیستم ادارۀ افغانستان واقعاً مرا متعجب ساخته است. من هرگز فکر نمی‌کردم که افغانستان این گونه پشرفت کرده است. من یک ادارۀ مترقی را در این کشور می‌بینم.»

برنامۀ «سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح» به ابتکار دفتر مدیوتیک افغانستان راه‌اندازی شده است.