سفیران کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک از کمیسیون دیدار کردند

نیکولاس پیترسون، سفیر دانمارک، پیر ایلساس، شارژادافیر سفارت ناروی، هانو ریپاتی، سفیر فنلاند و هانس اکربوم شارژدافیر کشور شاهی هالند از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیدار کردند.

سفیران کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک با احمدنادر نادری، رییس کمیسیون دیدار کردند و دربارۀ روند کلی اصلاحات، به‌ویژه دست‌آوردهای کمیسیون در دو سال اخیر، بحث و گفت‌وگو کردند. در  این گفت‌وگو هم‌چنان بر نحوۀ فعالیت‌های کمیسیون و اهمیت ادامۀ اصلاحات نهادی در کشور پرداخته شد.

پروسۀ صلح از موضوعات دیگری بود که در جریان گفت‌وگو مطرح شد. آقای نادری و سفیران تأکید کردند که کوشش‌های صلح باید سبب تقویت ادارۀ عامه و نهادهای دولت شود، نه سبب تضعیف آن‌ها.

سفیران هم‌چنان از بخش‌های مختلف ساختمان‌های کمسیون مستقل اصلاحات اداری، از جمله مرکز خدمات مراجعان، مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌‌ساز و بخش بانک سؤالات دیدن کردند.