سکرتر اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه پنجم وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ سکرتر اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان ۰۰۵۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       سکرتر اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

بســــت:                           پنجم

تعداد بست:                        (۱)

موقعیت بست:                       ایران

وزارت/اداره:                         وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان

بخش مربوطه                    ریاست ارتباط خارجه

گزارشده به :                         اتشه امور مهاجرین

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

تاریخ نشروختم اعلان:            ۰۵/۱۱/۱۳۹۸الی ۱۲/۱۱/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: جمع آوری معلومات وارقام از مهاجرین و پناه گزینان در همکاری با (IOM -UNHCR) وادارات مربوط کشور میزبان

 

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. جمع آوری معلومات و ارقام از مهاجرین و پناه­گزینان در همکاری با ادارات ذیربط و دولت کشور میزبان.
 3. ثبت و راجستر تمام اسناد واصله در دفاتر مربوط غرض تحقق هدایات و احکام صادر شده.
 4. شناسائی کادر های تحصیل یافته و متخصصین مهاجرین درعرصه ها و رشته های مختلف جهت مساعد سازی زمینه بازگشت شان بوطن.
 5. همکاری در طرح تدابیر بمنظور راه اندازی برنامه های اجتماعی ، ورزشی و تجلیل از روز های ملی در بین مهاجرین.
 6. ترتیب اسناد رسمی وجوه مالی مورد نیاز سال مالی جهت تادیات حقوق و امتیازات کارکنان شامل تشکیل منظور شده.
 7. مراجعه به ادارات ذیربط کشور میزبان مطابق تفاهمنامه های عقد شده و سایر میثاق های بین المللی غرض رسیدگی به وضعیت و مشکلات حقوقی زنده گی مهاجرین و پناهندگان.
 8. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستآورد های مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 9. اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (۷)  و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حداقل سند تحصیلی لیسان در یکی از رشته های: روابط بین­الملل ، اقتصاد ، حقوق ، حکومت داری ، توسعه پایه دار ، دیپلوماسی ، مطالعات جهانی ، علوم سیاسی، علوم بشری، جامعه شناسی ، اداره عامه ، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می­شود.
 2. تجربه کاری حد اقل سه سال .
 3. تسلط به یکی از زبان­های رسمی کشور ( پشتو و یا دری) زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبانو.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم