طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی با امضای رییس کمیسیون، اجرایی شد

طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی، سر از امروز با امضای احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اجرا درمی‌آید.
این طرزالعمل به منظور فراهم‌ ساختن فرصت استخدام برای افراد دارای معلولیت در بست‌های خدمات ملکی، استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای آنان و تنظیم راهکارهایی جهت رفع تبعیض علیه این قشر اجتماعی وضع شده است. در طرزالعمل تسهیلات لازم برای افراد دارای معلولیت در تمام مراحل استخدامی در نظر گرفته شده است.
بر اساس این طرزالعمل، افراد دارای معلولیت، از سهم سه‌درصدی در تمام ادارات و وزارت‌خانه‌های دولت برخوردار می‌شوند. سه درصد از بست‌های خالی ردیف (د) یعنی بست‌های پنجم و ششم مختص به اشخاص دارای معلولیت، تابع امتحان جمعی نمی‌شود. افراد دارای معلولیت می‌توانند برای تمامی بست‌ها، به جز از بست‌هایی که بر اساس لایحۀ وظایف‌شان نیازمند قابلیت کامل فیزیکی باشند، رقابت کنند.
پرسش‌های امتحانات استخدامی برای افراد دارای معلولیت از سوی کمیتۀ امتحانات، متناسب با وضعیت داوطلبان دارای معلولیت طراحی می‌شود. آن شمار از افراد دارای معلولیت که توانایی پاسخ دادن به سؤالات را از طریق امتحان‌های تحریری و تقریری نداشته باشند، امتحان‌های اختصاصی متناسب با وضعیت آن‌ها گرفته می‌شود.
در صورتی که رقابت برای استخدام میان افراد دارای معلولیت و افراد غیرمعلول برگزار شود، کمیتۀ امتحانات مکلف است تا برای داوطلبان معلول برای بست‌های سوم و چهارم، پنج نمرۀ امتیازی و برای داوطلبان بست‌های اول و دوم سه نمرۀ امتیازی در نظر بگیرد. نمرۀ امتیازی برای بست‌های اول و دوم از تاریخ انفاذ این طرزالعمل تا مدت دو سال مدار اعتبار می‌باشد.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همایشی که به مناسبت گرامی‌داشت از روز جهانی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود گفت: «دستگاه خدمات ملکی کشور مکلف است تا طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت را با تمام امانت‌داری، سر امروز رعایت کند.»
آقای نادری افزود: «افراد دارای معلولیت از ظرفیت و توانایی‌های بزرگتری برخوردار اند که محدودیت فزیکی‌شان در رفتار و عملکردشان ناپدید می‌شود. نیاز است تا به ظرفیت و توانایی‌شان توجه کنیم و به عنوان یک جامعۀ مسؤول، مهربان، عادل و منصف، مکلفیت جمعی ما است که حقوق این قشر را برای‌شان فراهم کنیم.»
بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر از رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به خاطر انفاذ این طرزالعمل سپاس‌گزاری کرد و گفت: «همه باید تلاش کنیم تا جامعۀ خود را فراگیر و همه‌شمول بسازیم و جامعه را به سمتی ببریم که از توانمندی‌های تمامی افراد استفاده شود.»
هم‌چنان احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوح سپاسی را برای محمدفرید حمیدی، لوی سارنوال کشور به خاطر اقدامات این اداره در راستای استخدام افراد دارای معلولیت اهدا کرد.
محمدفرید حمیدی، لوی سارنوال کشور گفت: «ارزش‌دهی به کار، باعث تشویق و حمایت نهادها می‌شود و این باعث می‌شود که ما به اصلاحات بیش‌تر تمرکز کنیم تا حقوق همۀ شهروندان افغانستان رعایت شود.»
آقای حمیدی افزود: «تا زمانی که نهادها اصل نمایندگی تمام شهروندان افغانستان را در نظر نگیرند، اعتمادی را که مردم افغانستان باید بر آن‌ها داشته باشند به دست نمی‌آید. تنفیذ این طرزالعمل یک قدم مثبت برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت است.»
دستگاه خدمات ملکی افغانستان نزدیک به ۳۰۰۰ کارکن دارای معلولیت دارد که ۰٫۸ درصد کل کارکنان خدمات ملکی را می‌سازد.