عضو اتشه مقیم تهران

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه ششم  وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ عضو اتشه مقیم تهران ۰۱۲۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       عضو اتشه مقیم تهران

بســــت:                            ششم

تعداد بست:                        (۱)

موقعیت بست:                     تهران ایران

وزارت/اداره:                         وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان

بخش مربوطه                      ریاست ارتباط خارجه

گزارشده به :                        سکرتر اتشه امور مهاجرین

گزارش گیر از:                        ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:            ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ الی ۰۵/۰۱/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه:

 همکاری با سکرتر اتشه جهت جمع آوری معلومات و ارقام از مهاجرین به همکاری ادارات ذیربط و ادارات مربوط کشور میزبان.

 

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. اجرای امور اداری و اجرائیوی نمایندگی های امور مهاجرین مقیم کشور میزبان بمنظور تنظیم بهتر اسناد دفتری.
 3. ترتیب ، تنظیم و تصنیف راپور های واصله از نهاد های کشور میزبان در رابطه به مهاجرین و پناه گزینان افغان جهت ارسال به مراجع ذیصلاح.
 4. اخذ هدایت در رابطه به بهبود وضعیت کاری مربوط به نمایندگی بمنظور ارتقای سطح کیفیت کار در اداره.
 5. ارایه نظریات و پیشنهادات سازنده بمنظور سازماندهی بهتر امور اداری و اجرائیوی دربخش مربوط و سایر بخش های مشابه.
 6. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستآورد های مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 7. اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (۷)  و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حداقل سند تحصیلی لیسان در یکی از رشته های: روابط بین­الملل ، اقتصاد ، حقوق ، حکومت داری ، توسعه پایه دار ، دیپلوماسی ، مطالعات جهانی ، علوم سیاسی، علوم بشری، جامعه شناسی ، اداره عامه ، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می­شود.
 2. تجربه کاری حد اقل سه سال .
 3. تسلط به یکی از زبان­های رسمی کشور ( پشتو و یا دری) زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبانو.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم