عضو تطبیق سیستم HRMIS

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک (بست عضو تطبیق سیستم HRMIS )را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد به اعلان رقابتی میگذارد

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۰۶/۵/۱۴۰۰) الی تاریخ ختم اعلان بست (۱۲/۵/۱۴۰۰) فورمه های درخواستی و یا (CV) خویش به طور هاردکاپی از ساعت (۸:۰۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم توأم با کاپی اسناد مطالبه شده تسلیم نماید و یا فورم های درخواستی یا (CV) خویش را  بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

 

بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

 

عنوان وظیفه: عضو تطبیق سیستم HRMIS
 (بست )  
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
ریاست: ریاست عمومی اداره خدمات ملکی(ریاست HRMIS  و حکومتداری الکترونیک)
موقعیت پست: مرکز
تعداد پست: ۳
گزارشده به: تیم لیدر
گزارش­گیر از: همکار عضو تطبیق سیستم HRMIS
کود نمبر:  
تاریخ بازنگری:  

——————————————————————————————————–

هدف وظیفه:  تطبیق مادیول های سیستم مدیریت معلومات منابع بشری (HRMIS) در وزارت ها/ ادارات، واحد های دومی و سومی.

——————————————————————————————————–

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. توزیع وجمع آوری فورم های بایوگرافیک برای کارکنان خدمات ملکی وزارت ها و ادارات مرکزی و تطبیق هر فورم با سوانح اداره مربوطه درمرکز و واحد دومی و سومی( ولایات و ولسوالی ها )
 2. چک سوانح و اخذ بایومتریک کارکنان خدمات ملکی وزارت ها و ادارات دولتی مرکزی و واحد های دومی و سومی ( ولایات و ولسوالی ها )
 3. فایل نمودن فورم های بایوگرافیک جمع آوری شده کارکنان خدمات ملکی و درج آن ها در سیستم HRMIS.
 4. چک دوباره فورم بایوگرافیک در سیستم HRMIS جهت حصول اطمینان  و مقایسه نمودن معلومات بایومتریک با معلومات فورم بایوگرافیک.
 5. تصفیه معلومات بایومترک (Data Cleaning)، اسکن و اپلود فورم بایوگرافیک در سیستم HRMIS و اپلود نمودن عکس شخص بعد از درج نمودن معلومات فورم بایوگرافیک در سیستم؛
 6. آپدت نمودن تشکیل وزارت ها/ ادارات به تشکیل منظور شده سال؛
 7. تصحیح جزء تشکیل  اداره مطابق به پروپوزل آن ؛
 8. تخیله نمودن بست ها برای انتقال وجابجا نمودن بست های تخلیه شده در دیپارتمنت مربوطه.
 9. اپدیت معلومات بایوگرافیک درجریان تسلیم دهی سیستم ( رول اوت)؛
 10. درج سوانح کارکنان خدمات ملکی در ادارات و وزارت خانه ها
 11. اخذ بایومترک کارکنان غیرحاضر و جدیدالشمول وثبت آن درسیستم HRMIS.
 12. تهیه و ترتیب گذارش کاری هفته وار و ماهوار به تیم لیدر مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تیم لیدر تطبیق سیستمHRMIS بمنظور پیشبرد بهتر امور.

 

شرایط استخدام:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی،

.

 1. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری در تطبیق سیستم های معلوماتی از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 2. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.