عضو مدیریت سروی و GIS ریاست نواحی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزد، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیستم و بیست و یکم

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۳۹ بست) رتبه پنجم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه اول (۳ بست) KM-0374
۲ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه دوم (۲ بست) KM-0375
۳ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه سوم KM-0376
۴ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه چهارم (۳ بست) KM-0377
۵ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه پنجم (۲ بست) KM-0378
۶ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه ششم KM-0379
۷ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه هفتم (۲ بست) KM-0380
۸ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه هشتم (۲ بست) KM-0381
۹ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه نهم (۲ بست) KM-0382
۱۰ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه دهم (۳ بست) KM-0383
۱۱ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه یازدهم (۳ بست) KM-0384
۱۲ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه دوازدهم (۲ بست) KM-0385
۱۳ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه سیزدهم KM-0386
۱۴ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه چهاردهم (۳ بست) KM-0387
۱۵ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه پانزدهم (۲ بست) KM-0388
۱۶ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه شانزدهم (۲ بست) KM-0389
۱۷ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه هفدهم (۲ بست) KM-0390
۱۸ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه هجدهم KM-0391
۱۹ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه بیستم KM-0392
۲۰ عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست ناحیه بیست و یکم KM-0393

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                            عضو مدیریت سروی و GIS  ریاست نواحی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزد، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیستم و بیست و یکم

وزارت/ اداره:                             شاروالی کابل

موقعیت بست:                           کابل

بخش مربوطه                            ریاست ناحیه

بســــت:                                   پنجم

تعداد بست:                                (۳۹)

گزارشده به :                              آمریت توسعه شهری

گزارش گیری از:                       از کارکنان تحت اثر

سایت دریافت فورم درخواستی:      (http://lowgrade.iarcsc.com/)

تاریخ نشروختم اعلان:                  ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ الی ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: طرح و تنظیم سیستم منظم GIS، ثبت، انتقال و تحلیل معلومات و ارقام  در دیتابیس به صورت دقیق و بموقع.

 

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ناحیه مربوط جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. طرح و ایجاد سیستم مؤثر معلومات جغرافیائی (GIS) ، تحلیل و تجزیه اطلاعات به روی نقشه های معلوماتی جهت ارایه به رهبری اداره برای تصمیم گیری آگاهانه.
 1. ترتیب و ارائه نقشه های توپوگرافی به مقیاس های مختلف با استفاده از نرم افزارها تخنیکی کمپیوتری.
 1. دیجیتال سازی نقشه های جهت حصول صفائی به منظور جمع آوری عواید
 1. تجزیه و تحلیل  ارقام  و معلومات دقیق و بموقع و پیشکش آن به روی نقشه ها به ریاست مربوطه جهت گزارش دهی منظم و موثر.
 1. تجزیه و تحلیل، و ادغام اطلاعات غرض تهیه آمار جغرافیایی و احصائیوی و تهیه گزارشات مبتنی بر این آمار.
 2. کنترول کیفیت اطلاعات جغرافیایی و حصول اطمینان از انتقال بموقع و درست آنها به سیستم مربوطه.
 3. گرفتن بک اپ (Backup) از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور حفظ و نگهداشت اطلاعات.
 4. تامین ارتباط متداوم با سائر دیتابیس ها در سطح شاروالی کابل و تحلیل و ادارات ذیربط
 5. اپدیت(به روز رسانی) دیتابیس سیستم اطلاعات جغرافیائی و اضافه نمودن ویژگی های جدید در دیتابیس مذکور.
 6. اپلود نمودن نقشه ها از سیتم جهت شناسائی جایداد های استملاکی، خودسر به منظور جمع آوری عواید و تنظیم مجدد زمین
 7. مراقبت و نگهداری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیائی اعم از نرم افزار و سخت افزار
 8. ارایه مشوره های موثر و سودمند به اداره مربوط به منظور تامین و تطبیق بهتر برنامه ها
 9. ترتیب گزارشات پیرامون اجراات مدیریت عمومی سروی و GIS و ارایه بریاست مربوط
 1. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه.
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف  وزارت  سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

درجه تحصیل

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :زمین شناسی، کمپیوتر ساینس، GIS، جیویزی، جغراقیه و  به درجه تحصیلی  بالاتر در بخش های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجارب لازمه

 • به دارندگان تجربه کاری در این بخش ارجحیت داده میشود.

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

 • تسلط بریکی از زبان های رسمی( پشتو و دری)و بلدیت با زبان انگلیسی.
 • داشتن مهارت های  کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.

نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم