فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت قندهار مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت قندهار رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفته است.

فهرست واجدان شرایط: قندهار.

واجدان شرایط امتحان از طریق تلفون‌های‌شان پیامک (SMS)  نیز دریافت می‌کنند.

متقاضیانی که از پروسۀ شارت‌لیست شکایت دارند می‌توانند به روزهای چارشنبه و پنج‌شنبه (۱۹ و ۲۰ قوس) در ریاست‌ اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت‌ قندهار ثبت شکایت کنند.