مامور توزیع کتابچه مقیم پشاور پاکستان

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  ششم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مامور توزیع کتابچه مقیم پشاور پاکستان ۰۷۸۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                         مامور توزیع کتابچه مقیم پشاور پاکستان

بســــت:                             ششم

تعداد بست:                           (۱)

موقعیت بست:                        پاکستان

وزارت/اداره:                          وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه                       اداره ترانسپورت جاده

گزارشده به :                          مدیر ترانسپورتی افغانی مقیم کشور مربوطه

گزارش گیر از:                       ندارد

 

تاریخ نشروختم اعلان:              ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۵/۱۳۹۸

 

 

هدف وظیفه: توزیع کتابچه سیر و سفر و یا کارت برای شرکت های ترانسپورتی مطابق قانون و مقررات.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. توزیع کتابچه سیر و سفر و یا کارت برای وسایط ترانسپورتی شرکت ها مطابق قانون و مقررات.
 3. حفظ و نگهداشت دفاتر ثبت توزیع کتابچه و یا کارت ترانسپورتی جهت اجراآت و طی مراحل بعدی.
 4. تحصیل جرایم اضافه معیاری قیمت مثنی کتابچه یا کارت و قیمت سه پارچه مطابق مقررات مربوطه.
 5. ارائه راپور و گزارشات در رابطه به تحویل عواید روزمره به بانک از درک قیمت کتابچه یا کارت، کتابچه مثنی یا کارت مثنی، سه پارچه تعرفه و جرایم به شعبات حسابی برویت آویز بانکی.
 6. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 7. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط بین الملل، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، اداره تجارت، انجنیری ترانسپورت، مدیریت ترانسپورت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت مالی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل سه سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو ویا دری)، زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبان.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم