مامور محاسبه و جمع آوری عواید مقیم کویته پاکستان و مشهد ایران

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه  ششم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مامور محاسبه و جمع آوری عواید مقیم کویته پاکستان ۰۷۸۹
۲ مامور محاسبه و جمع آوری عواید مقیم مشهد ایران ۰۷۹۰

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                         مامور محاسبه و جمع آوری عواید مقیم کویته پاکستان و مشهد ایران

بســــت:                             ششم

تعداد بست:                           (۲)

موقعیت بست:                        پاکستان، ایران

وزارت/اداره:                          وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه                       اداره ترانسپورت جاده

گزارشده به :                          مدیر ترانسپورتی افغانی مقیم کشور مربوطه

گزارش گیر از:                       ندارد

 

تاریخ نشروختم اعلان:              ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۵/۱۳۹۸

 

 

هدف وظیفه: جمع آوری عواید، اجرای امور محاسبوی و طی مراحل اسناد جمع آوری عواید مطابق قوانین و مقررات.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. جمع آوری عواید از درک ارائه خدمات ترانسپورتی و تحویل آن به بانک.
 3. ترتیب و ارائه راپور عواید به صورت روزانه، هفته وار، ماهوار و ربعوار و گزارش آن به مراجع ذیربط.
 4. ترتیب و تنظیم اسناد تحصیل عواید و ارائه آن به مرکز.
 5. اجرای خریداری و حواله ها مطابق به فورمه های مالی و تدارکاتی به منظور تأمین نیاز مندی های اداره.
 6. ارسال سه پارچه های کمیشن به مراجع مربوطه.
 7. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 8. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط بین الملل، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، اداره تجارت، انجنیری ترانسپورت، مدیریت ترانسپورت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت مالی و حسابی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل سه سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو ویا دری)، زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبان.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم