متخصص تحلیل و تجزیه دیتا

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۰ بست) رتبه چهارم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ متخصص تحلیل و تجزیه دیتا KM-0343

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                            متخصص تحلیل و تجزیه دیتا

وزارت/ اداره:                            شاروالی کابل

موقعیت بست:                           کابل

بخش مربوطه                            ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری

بســــت:                                   چهارم

تعداد بست:                                (۱۰)

گزارشده به :                              متخصص ارشد معلومات شهری

سایت دریافت فورم درخواستی:      (http://lowgrade.iarcsc.com/)

تاریخ نشروختم اعلان:                  ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۱/۱۲/۱۳۹۸

 

هدف کلی وظیفه: آمار و ارقام مربوط به شهر را ذخیره، تحلیل نماید، و آمار دقیق را ارایه بدارد تا به اساس آن بخش های مربوطه بتوانند تصامیم لازم را اتخاذ نمایند.

وظایف و مسؤولیت ها:

  1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
  2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و در صورت لزوم به رهبری شاروالی کابل از فعالیت ها و دستاورد های مربوط ریاست.
  3. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قوانین و مقررات نافذه کشور.
  4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

  1. درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های شهرسازی به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
  2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • حد اقل دو سال تجربه کاری دولتی برای لیسانس و یا هم یک سال تجربه کاری برای ماستر در رشته های فوق الذکر.
  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛
  • مهارت های کمپیوتری در برنامه های office، in design ، auto cad ، sketch up, GIS

 

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.

نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم