متخصص زونینگ (گروپ اول، دوم و سوم)

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۴ بست) رتبه چهارم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ متخصص زونینگ (گروپ اول، دوم و سوم) KM-0338

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                            متخصص زونینگ (گروپ اول، دوم و سوم)

وزارت/ اداره:                            شاروالی کابل

موقعیت بست:                           کابل

بخش مربوطه                            ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری

بســــت:                                   چهارم

تعداد بست:                                (۴)

گزارشده به :                              متخصص زیر بنا های شهری

سایت دریافت فورم درخواستی:      (http://lowgrade.iarcsc.com/)

تاریخ نشروختم اعلان:                  ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۰/۱۲/۱۳۹۸

هدف کلی وظیفه: تهیه  الگوی مناسب از کاربری زمین و ترکیب کاربری ها و نحوه استقرار کاربری در سطح شهر و آماده سازی پلان های زونینگ برای شهر در مطابقت به چهارچوب طراحی شهر کابل.

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. ساختن زونینگ پلان برای پلان های شهری که فاقد زونینگ پلان اند، ساحات خاص و ساحات انکشافی که در چهارچوب طراحی شهری مشخص گردید است.
 3. تحلیل وضعیت موجوده شهر، به اساس شاخص های منطقه بندی و تجدید پلان های موجوده.
 4. ساختن طرز العمل زونینگ برای ساحات رهایشی، تجارتی، صنعتی، و رهایشی-تجارتی.
 5. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه به آمر مربوطه و در صورت لزوم به رهبری شاروالی کابل از فعالیت ها و دستاورد های مربوط ریاست.
 6. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق به معیارهای تعیین شده.
 7. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قوانین و مقررات نافذه کشور.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

 1. درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های مهندسی و شهر سازی به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • حد اقل دو سال تجربه کاری دولتی برای لیسانس و یا هم یک سال تجربه کاری برای ماستر در رشته های فوق الذکر.
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های Ms office، Auto CAD، GIS، Illustrator، Sketch Up

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.

نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم